Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego,
  • pamiątek, wyrobów rzemieślniczych i artykułów religijnych,
  • realizowaną przez handlowe galerie artystyczne,
  • oleju opałowego, gazu w butlach, węgla i drewna dla potrzeb gospodarstwa domowego,
  • broni i amunicji,
  • znaczków i monet,
  • produktów innych niż żywnościowe, gdzie indziej niesklasyfikowaną

oraz

  • działalność optyków.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 26 230 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,8% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200932 368
31 marca 201031 273
30 czerwca 201031 033
30 września 201030 824
31 grudnia 201030 382
31 marca 201129 906
30 czerwca 201128 836
30 września 201128 224
31 grudnia 201127 665
31 marca 201227 155
30 czerwca 201227 195
30 września 201227 034
31 grudnia 201226 866
31 marca 201326 614
30 czerwca 201326 698
30 września 201326 603
31 grudnia 201326 378
31 marca 201426 225
30 czerwca 201426 230
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,2% ogółu), wielkopolskie (9,4% ogółu) oraz śląskie (9,1% ogółu).

mazowieckie5 82922,2%
wielkopolskie2 4549,4%
śląskie2 4009,1%
małopolskie2 1778,3%
dolnośląskie1 8377,0%
łódzkie1 5275,8%
pomorskie1 4995,7%
zachodniopomorskie1 4345,5%
lubelskie1 2674,8%
kujawsko-pomorskie1 1874,5%
podkarpackie9793,7%
opolskie8913,4%
świętokrzyskie7702,9%
lubuskie7562,9%
warmińsko-mazurskie7062,7%
podlaskie5172,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (68,0% podmiotów), spółki cywilne (25,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza17 82768,0%
spółki cywilne6 70625,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 2604,8%
spółki jawne3501,3%
spółki komandytowe390,1%
spółki akcyjne200,1%
spółdzielnie190,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,0%
spółki komandytowo-akcyjne30,0%
stowarzyszenia10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych24 97895,2%
własność prywatna krajowa pozostała8713,3%
własność zagraniczna2240,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej560,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych340,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej320,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej230,1%
własność państwowych osób prawnych40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,0%
pozostałe30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,7% podmiotów) i od 10 do 49 (2,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych25 63897,7%
od 10 do 49 zatrudnionych5572,1%
od 50 do 249 zatrudnionych320,1%
powyżej 250 zatrudnionych30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)1 722 997 343,06888 333 709,263 156 677 261,9882 634 903,064,89,32,648,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 25 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA (998,9 mln zł), GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA (901,8 mln zł) oraz NOMI SPÓŁKA AKCYJNA (511,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA511 092 325,00381 200 158,00998 893 534,0015 132 871,283,04,01,525,4
GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA478 188 736,52385 361 105,00901 811 294,0020 370 101,004,35,32,319,4
NOMI SPÓŁKA AKCYJNA (*)241 705 000,1987 920 000,00511 893 000,003 865 000,001,64,40,863,6
KORBANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ241 793 522,3846 941 606,66375 623 410,2610 885 501,344,523,22,980,6
GRENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ142 275 000,0063 282 000,21232 067 000,007 090 000,005,011,23,155,5
FIRMA HANDLOWA "BOZ" SPÓŁKA AKCYJNA74 217 728,2747 486 418,96142 656 604,561 891 153,262,64,01,336,0
IMEX-PIECHOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 052 492,9012 229 644,98113 632 701,383 150 118,2016,525,82,835,8
AGROMA OLSZTYN GRUPA SZNAJDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 523 478,6315 797 718,5075 131 530,04138 071,680,30,90,264,5
FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ PIOTR KURLETO, JAN WŁODARCZYK, KAZIMIERZ KAŹNICA SPÓŁKA JAWNA40 403 906,2519 751 832,6574 634 662,234 299 328,7910,621,85,851,1
DREWNO S.SOKOŁOWSKI I T.DOBROWOLSKI SPÓŁKA JAWNA25 712 258,8313 154 437,2572 789 208,582 568 957,4110,019,53,548,8
RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 005 000,007 821 000,1872 141 000,00105 000,000,31,30,274,8
ZHU "AGRO-SERWIS" DARIUSZ SOBOL32 786 309,668 278 279,9354 426 325,263 221 244,779,838,95,974,8
HOGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 608 550,704 020 700,3652 226 170,49-2 827 110,30-9,2-70,3-5,486,9
STANLEY BLACK & DECKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 509 473,688 489 016,9350 303 056,841 665 567,614,019,63,379,6
MIK MAŁGORZATA GRABOWSKA50 425 253,3039 731 210,1546 184 238,3716 271 563,4632,341,035,221,2
CENTRUM DYSTRYBUCJI GAZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 674 261,711 255 827,0944 357 708,89-926 260,24-7,9-73,8-2,189,2
ESSILOR POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 333 229,8610 795 181,4043 613 505,485 110 510,6727,947,311,741,1
DRESSER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 982 025,467 939 689,2741 900 779,03-1 239 357,24-4,6-15,6-3,070,6
BOMAR 2 MAREK DZIEKAN SPÓŁKA JAWNA15 516 051,653 035 587,9540 591 146,40-732 456,65-4,7-24,1-1,880,4
FIELMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 518 746,3722 099 544,2339 935 757,15-4 154 097,09-15,7-18,8-10,416,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.