Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • wyrobów mleczarskich i jaj,
  • pozostałych artykułów żywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 047 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,2% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200913 199
31 marca 201012 457
30 czerwca 201012 135
30 września 201011 907
31 grudnia 201011 660
31 marca 201111 353
30 czerwca 201110 547
30 września 201110 254
31 grudnia 20119 960
31 marca 20129 747
30 czerwca 20129 642
30 września 20129 579
31 grudnia 20129 561
31 marca 20139 470
30 czerwca 20139 347
30 września 20139 298
31 grudnia 20139 182
31 marca 20149 116
30 czerwca 20149 047
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,4% ogółu), śląskie (14,9% ogółu) oraz dolnośląskie (9,6% ogółu).

mazowieckie2 20924,4%
śląskie1 34614,9%
dolnośląskie8649,6%
łódzkie7458,2%
wielkopolskie5045,6%
małopolskie4895,4%
lubelskie4424,9%
świętokrzyskie3624,0%
opolskie3604,0%
kujawsko-pomorskie3604,0%
zachodniopomorskie3433,8%
podkarpackie3353,7%
pomorskie1992,2%
podlaskie1751,9%
lubuskie1691,9%
warmińsko-mazurskie1451,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (72,7% podmiotów), spółki cywilne (22,3% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza6 57472,7%
spółki cywilne2 01522,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2983,3%
spółki jawne1041,1%
spółdzielnie340,4%
spółki komandytowe150,2%
spółki akcyjne60,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych8 64295,5%
własność prywatna krajowa pozostała3093,4%
własność zagraniczna490,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych170,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej140,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej90,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,7% podmiotów) i od 10 do 49 (2,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych8 74996,7%
od 10 do 49 zatrudnionych2632,9%
od 50 do 249 zatrudnionych290,3%
powyżej 250 zatrudnionych60,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z)1 624 863 622,09922 816 954,762 182 188 513,8653 410 859,163,35,82,543,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,9 mld zł) oraz LUBLINDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (166,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 548 888 000,00900 635 000,231 855 001 000,0043 255 000,002,84,82,341,9
LUBLINDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 070 245,8532 775 125,57166 060 178,375 426 715,759,516,63,342,6
TURISDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 938 468,70-14 833 259,9198 444 391,464 643 997,9558,5-31,34,7100,0
PELCOWIZNA WIESŁAW GILER SPÓŁKA JAWNA9 582 576,413 834 537,9158 869 898,5053 102,090,61,40,160,0
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE NETA SPÓŁKA AKCYJNA1 384 331,13405 551,823 813 046,2232 043,762,37,90,870,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.