Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 099 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 098
31 marca 20103 145
30 czerwca 20103 174
30 września 20103 224
31 grudnia 20103 239
31 marca 20113 235
30 czerwca 20113 175
30 września 20113 168
31 grudnia 20113 179
31 marca 20123 158
30 czerwca 20123 159
30 września 20123 157
31 grudnia 20123 162
31 marca 20133 118
30 czerwca 20133 082
30 września 20133 101
31 grudnia 20133 096
31 marca 20143 103
30 czerwca 20143 099
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,0% ogółu), śląskie (10,9% ogółu) oraz wielkopolskie (10,7% ogółu).

mazowieckie71423,0%
śląskie33710,9%
wielkopolskie33210,7%
łódzkie2688,6%
małopolskie2518,1%
dolnośląskie1936,2%
pomorskie1936,2%
kujawsko-pomorskie1785,7%
zachodniopomorskie1534,9%
opolskie1103,5%
lubelskie832,7%
lubuskie762,5%
podkarpackie722,3%
świętokrzyskie531,7%
warmińsko-mazurskie481,5%
podlaskie381,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (85,6% podmiotów), spółki cywilne (10,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 65385,6%
spółki cywilne33310,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością802,6%
spółki jawne230,7%
spółdzielnie40,1%
spółki komandytowe40,1%
spółki akcyjne10,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,5% podmiotów), własność zagraniczna (0,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 05398,5%
własność zagraniczna210,7%
własność prywatna krajowa pozostała150,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,3% podmiotów) i od 10 do 49 (2,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 01597,3%
od 10 do 49 zatrudnionych772,5%
od 50 do 249 zatrudnionych60,2%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.