Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną mięsa i wyrobów z mięsa, włączając drób.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 999 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20099 249
31 marca 20109 258
30 czerwca 20109 253
30 września 20109 196
31 grudnia 20109 171
31 marca 20119 089
30 czerwca 20118 773
30 września 20118 703
31 grudnia 20118 582
31 marca 20128 453
30 czerwca 20128 351
30 września 20128 337
31 grudnia 20128 382
31 marca 20138 351
30 czerwca 20138 255
30 września 20138 219
31 grudnia 20138 186
31 marca 20148 087
30 czerwca 20147 999
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,6% ogółu), śląskie (12,0% ogółu) oraz dolnośląskie (9,3% ogółu).

mazowieckie1 40817,6%
śląskie95812,0%
dolnośląskie7419,3%
łódzkie7088,9%
wielkopolskie7088,9%
małopolskie6247,8%
pomorskie5446,8%
kujawsko-pomorskie5046,3%
zachodniopomorskie3574,5%
świętokrzyskie2873,6%
warmińsko-mazurskie2242,8%
opolskie2142,7%
podkarpackie2132,7%
lubelskie1822,3%
lubuskie1802,3%
podlaskie1471,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (82,1% podmiotów), spółki cywilne (15,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza6 56782,1%
spółki cywilne1 24315,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1051,3%
spółki jawne761,0%
spółdzielnie30,0%
spółki komandytowe30,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych7 92599,1%
własność prywatna krajowa pozostała540,7%
własność zagraniczna140,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,3% podmiotów) i od 10 do 49 (2,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 78497,3%
od 10 do 49 zatrudnionych1892,4%
od 50 do 249 zatrudnionych230,3%
powyżej 250 zatrudnionych30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.22.Z)57 540 170,0115 429 662,76386 857 748,875 162 727,739,033,51,373,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to FIRMA HANDLOWA "SOBKOWIAK" SPÓŁKA JAWNA (139,8 mln zł) oraz ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA "MATTHIAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (106,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
FIRMA HANDLOWA "SOBKOWIAK" SPÓŁKA JAWNA13 109 833,501 351 652,54139 808 626,04815 012,886,260,30,689,7
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA "MATTHIAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 463 777,666 749 979,18106 595 491,812 746 479,7619,040,72,653,3
ZBIGNIEW KOZIOŁ SIEĆ HANDLOWA "ZETKA"22 640 434,256 300 310,4861 868 139,25321 603,961,45,10,572,2
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "GILEM" JANUSZ MADEJ5 576 323,2996 470,8644 602 204,10782 127,5414,0810,71,898,3
DUBIMEX IISPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA-URSZULA DUBIELAK1 749 802,09931 250,0833 983 288,72497 503,5928,453,41,546,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.