Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (83,8% podmiotów), spółki cywilne (11,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza471 09583,8%
spółki cywilne64 77811,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością16 9103,0%
spółki jawne6 1561,1%
spółdzielnie1 5360,3%
spółki komandytowe9620,2%
spółki akcyjne2740,0%
spółki komandytowo-akcyjne1080,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych820,0%
fundacje80,0%
pozostałe230,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółdzielnie
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
fundacje
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (54,5% największych podmiotów), spółki akcyjne (16,8% największych podmiotów) oraz spółki komandytowe (13,1% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością25954,5%
spółki akcyjne8016,8%
spółki komandytowe6213,1%
spółki jawne388,0%
indywidualna działalność gospodarcza214,4%
spółki komandytowo-akcyjne30,6%
spółdzielnie10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.