Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (91,1% podmiotów), spółki cywilne (7,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza19 63491,1%
spółki cywilne1 6627,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1360,6%
spółki jawne920,4%
spółdzielnie150,1%
spółki komandytowe60,0%
spółki akcyjne30,0%
samorząd gospodarczy i zawodowy30,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółdzielnie
spółki komandytowe
samorząd gospodarczy i zawodowy
spółki akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 formie prawnej.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (100,0% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3100,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.