Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

  • drobnych wyrobów metalowych i zamków,
  • łączników i armatury,
  • grzejników gorącej wody,
  • instalacyjnego sprzętu sanitarnego: rur, złączek, uszczelek, zaworów, trójników, rur gumowych itp.,
  • narzędzi: młotków, pił, wkrętaków i pozostałych narzędzi ręcznych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 041 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 194
31 marca 20104 301
30 czerwca 20104 384
30 września 20104 434
31 grudnia 20104 519
31 marca 20114 587
30 czerwca 20114 636
30 września 20114 684
31 grudnia 20114 740
31 marca 20124 773
30 czerwca 20124 815
30 września 20124 817
31 grudnia 20124 844
31 marca 20134 867
30 czerwca 20134 901
30 września 20134 902
31 grudnia 20134 913
31 marca 20144 950
30 czerwca 20145 041
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,9% ogółu), śląskie (13,0% ogółu) oraz małopolskie (10,8% ogółu).

mazowieckie80415,9%
śląskie65513,0%
małopolskie54310,8%
wielkopolskie53410,6%
dolnośląskie4408,7%
kujawsko-pomorskie3186,3%
pomorskie2945,8%
łódzkie2765,5%
podkarpackie2114,2%
zachodniopomorskie1873,7%
lubelskie1803,6%
świętokrzyskie1442,9%
opolskie1302,6%
warmińsko-mazurskie1202,4%
podlaskie1032,0%
lubuskie1022,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (59,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (14,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 01259,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością92318,3%
spółki cywilne72114,3%
spółki jawne2705,4%
spółki komandytowe741,5%
spółki akcyjne200,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych110,2%
spółki komandytowo-akcyjne60,1%
spółdzielnie40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,1% podmiotów), własność zagraniczna (4,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 49389,1%
własność zagraniczna2084,1%
własność prywatna krajowa pozostała1673,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej591,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych460,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej370,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej270,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (91,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 60591,4%
od 10 do 49 zatrudnionych3767,5%
od 50 do 249 zatrudnionych601,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu (PKD 46.74.Z)3 564 304 094,091 409 953 196,246 729 438 924,85126 379 456,723,69,01,960,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 54 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA (1,1 mld zł), Grupa Kapitałowa BIMS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (1,1 mld zł) oraz WIĘCEK BOGDAN BUDMAT (616,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA513 261 000,00184 814 000,001 122 009 000,00-92 007 999,81-17,9-49,8-8,264,0
Grupa Kapitałowa BIMS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA543 226 940,01161 394 681,901 113 392 013,0151 172 919,749,431,74,670,3
WIĘCEK BOGDAN BUDMAT343 986 123,82108 771 470,83615 978 719,5316 078 273,104,714,82,668,4
STALPRODUKT-CENTROSTAL KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ178 050 919,8622 393 722,84541 693 309,52214 445,210,11,00,087,4
NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA215 522 954,6480 607 640,82513 160 058,4519 825 427,789,224,63,962,6
GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA AKCYJNA414 668 840,6786 986 582,57501 975 086,854 329 462,851,05,00,979,0
Grupa Kapitałowa GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA AKCYJNA735 810 000,00144 967 000,31492 108 000,00-24 809 000,00-3,4-17,1-5,080,3
SEVERSTALLAT SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ126 316 602,9923 040 980,59285 540 385,365 430 359,254,323,61,981,8
GRUPA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 771 718,942 357 294,33218 304 357,34213 570,450,59,10,194,6
GRUNDFOS POMPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 421 600,0016 361 100,00179 568 700,002 352 600,184,214,41,371,0
PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI HUTNICZYMI "CENTROSTAL" SPÓŁKA AKCYJNA W KIELCACH68 496 152,5015 675 033,62171 401 266,721 433 794,992,19,20,877,1
NEPTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ63 963 671,6218 890 957,51168 128 821,92696 987,251,13,70,470,5
VAILLANT SAUNIER DUVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 216 840,999 151 430,62151 777 135,627 588 090,5112,682,95,084,8
BUDERUS TECHNIKA GRZEWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 532 801,6864 450 165,86138 515 062,971 260 110,871,32,00,935,9
Grupa Kapitałowa FIN SPÓŁKA AKCYJNA74 130 809,5431 246 924,69136 433 943,383 025 680,424,19,72,257,9
FIN SPÓŁKA AKCYJNA75 767 712,6330 391 956,27117 172 399,592 798 686,903,79,22,459,9
RESPOL EXPORT - IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ69 954 439,1242 734 967,32114 214 195,312 800 225,994,06,62,538,9
BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOLNY ŚLĄSK SPÓŁKA KOMANDYTOWA50 148 453,6315 886 000,2894 612 085,004 719 888,109,429,75,068,3
UNIMAX SPÓŁKA AKCYJNA44 652 894,6212 797 268,0786 378 804,522 483 447,785,619,42,971,3
HYDROSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAŁOPOLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA36 668 668,5911 020 000,0083 696 770,204 015 375,6211,036,44,870,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.