Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

  • elektronicznych zaworów i lamp,
  • urządzeń półprzewodnikowych,
  • układów scalonych i obwodów zintegrowanych,
  • obwodów drukowanych,
  • czystych taśm audio i wideo, dyskietek, dysków magnetycznych i optycznych (CD, DVD),
  • wyposażenia telefonicznego i komunikacyjnego.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży hurtowej nagranych taśm audio i wideo oraz płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.43.Z,
  • sprzedaży hurtowej komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanej w 46.51.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 307 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 14,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 181
31 marca 20101 275
30 czerwca 20101 366
30 września 20101 429
31 grudnia 20101 503
31 marca 20111 535
30 czerwca 20111 599
30 września 20111 648
31 grudnia 20111 700
31 marca 20121 727
30 czerwca 20121 780
30 września 20121 825
31 grudnia 20121 884
31 marca 20131 957
30 czerwca 20132 024
30 września 20132 073
31 grudnia 20132 127
31 marca 20142 220
30 czerwca 20142 307
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (32,8% ogółu), śląskie (12,2% ogółu) oraz dolnośląskie (8,7% ogółu).

mazowieckie75732,8%
śląskie28212,2%
dolnośląskie2018,7%
małopolskie1908,2%
wielkopolskie1727,5%
łódzkie1285,5%
pomorskie1255,4%
kujawsko-pomorskie924,0%
zachodniopomorskie823,6%
podkarpackie522,3%
lubelskie482,1%
opolskie421,8%
lubuskie411,8%
świętokrzyskie371,6%
warmińsko-mazurskie291,3%
podlaskie291,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (52,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (34,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 21052,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością78534,0%
spółki cywilne1727,5%
spółki jawne572,5%
spółki komandytowe411,8%
spółki akcyjne190,8%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych120,5%
spółki komandytowo-akcyjne80,3%
spółdzielnie30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (80,2% podmiotów), własność zagraniczna (13,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 85180,2%
własność zagraniczna29913,0%
własność prywatna krajowa pozostała572,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej371,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych361,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej150,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej110,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,5% podmiotów) i od 10 do 49 (4,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 18094,5%
od 10 do 49 zatrudnionych1084,7%
od 50 do 249 zatrudnionych180,8%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z)1 260 071 312,38528 695 742,364 654 381 669,76114 717 229,159,121,72,558,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 18 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NOKIA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,0 mld zł), LG ELECTRONICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,4 mld zł) oraz KOMSA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (394,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NOKIA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ352 182 182,5879 524 793,071 980 947 674,5652 018 451,4814,865,42,677,4
LG ELECTRONICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ327 057 251,05134 406 352,351 415 637 362,4522 134 813,966,816,51,658,9
KOMSA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)72 542 123,5423 862 111,72394 488 986,17-336 058,11-0,5-1,4-0,167,1
EATON ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 817 000,2621 359 000,00200 386 000,007 323 000,0015,634,33,754,4
NCR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ87 574 293,0042 506 910,27114 296 051,00-2 861 899,00-3,3-6,7-2,551,5
Grupa Kapitałowa TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA141 691 000,2275 365 000,00112 863 000,003 911 000,002,85,23,546,8
KLONEX-VCS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 521 958,9814 130 018,6687 601 910,7212 628 680,3328,489,414,468,3
LECHPOL ZBIGNIEW LESZEK49 601 438,6338 955 104,8466 347 459,298 488 518,6517,121,812,821,5
GIGASET COMMUNICATIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)12 700 721,205 755 551,0053 092 030,001 734 770,0013,730,13,354,7
TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA129 364 000,2578 724 000,0050 686 000,001 566 000,001,22,03,139,2
PRZEDSIĘBIORSTWO EL 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 639 420,488 625 743,9748 143 512,711 727 240,327,020,03,665,0
DSV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA29 779 024,3222 784 239,8047 305 585,642 195 575,177,49,64,623,5
SUMIDEN INTERNATIONAL TRADING CZECH S.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI5 125 193,491 860 354,4244 516 168,14644 799,9112,634,71,563,7
JVC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)10 459 040,006 360 460,0041 436 760,00-598 939,65-5,7-9,4-1,539,2
PRESIDENT ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 970 523,7726 571 060,2529 742 985,625 266 193,6419,519,817,71,5
D+H POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 430 658,318 563 453,2027 993 087,062 319 876,7820,327,18,325,1
TOMTOM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 421 000,006 623 000,1727 654 000,00801 000,006,512,12,946,7
POLIXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 017 384,144 539 389,8312 975 497,91118 807,631,52,60,943,4
POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA (*)8 868 100,003 544 200,0011 130 600,00-453 599,82-5,1-12,8-4,160,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.