Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

  • przędzy,
  • tkanin,
  • firanek, zasłon, pościeli oraz różnorodnych artykułów użytku domowego z materiałów tekstylnych,
  • pasmanterii, igieł, nici do szycia itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży hurtowej włókien tekstylnych, sklasyfikowanej w 46.76.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 918 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 369
31 marca 20104 605
30 czerwca 20104 722
30 września 20104 825
31 grudnia 20104 913
31 marca 20115 001
30 czerwca 20115 048
30 września 20115 017
31 grudnia 20115 003
31 marca 20124 935
30 czerwca 20124 940
30 września 20124 929
31 grudnia 20124 920
31 marca 20134 900
30 czerwca 20134 908
30 września 20134 933
31 grudnia 20134 937
31 marca 20144 909
30 czerwca 20144 918
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,4% ogółu), łódzkie (20,0% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

mazowieckie1 24725,4%
łódzkie98520,0%
wielkopolskie51210,4%
śląskie50710,3%
małopolskie3136,4%
dolnośląskie2785,7%
kujawsko-pomorskie1773,6%
pomorskie1643,3%
zachodniopomorskie1342,7%
lubelskie1192,4%
podkarpackie1012,1%
świętokrzyskie931,9%
opolskie901,8%
lubuskie741,5%
podlaskie691,4%
warmińsko-mazurskie551,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (59,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 91959,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 26225,7%
spółki cywilne53310,8%
spółki jawne1432,9%
spółki komandytowe380,8%
spółki akcyjne100,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych70,1%
spółdzielnie30,1%
przedstawicielstwa zagraniczne20,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (78,1% podmiotów), własność zagraniczna (16,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 84178,1%
własność zagraniczna79516,2%
własność prywatna krajowa pozostała1152,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej621,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych581,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej320,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej120,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,1% podmiotów) i od 10 do 49 (4,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 67895,1%
od 10 do 49 zatrudnionych2214,5%
od 50 do 249 zatrudnionych170,3%
powyżej 250 zatrudnionych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z)673 014 595,23314 699 414,721 182 345 325,4920 486 685,003,06,51,753,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa MARTIS SPÓŁKA AKCYJNA (268,4 mln zł), Grupa Kapitałowa WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA (262,7 mln zł) oraz WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA (227,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa MARTIS SPÓŁKA AKCYJNA245 801 588,9248 904 204,57268 423 761,953 968 891,181,68,11,580,1
Grupa Kapitałowa WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA282 941 000,00127 507 000,00262 703 000,00-36 575 999,73-12,9-28,7-13,954,9
WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA89 370 835,5566 623 840,31227 602 109,97-15 330 925,08-17,2-23,0-6,725,5
MARTIS SPÓŁKA AKCYJNA (*)70 016 463,2911 663 838,61127 024 951,363 555 930,035,130,52,883,3
SHARDA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)34 660 019,3710 258 673,42119 709 152,323 250 251,369,431,72,770,4
CALZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 731 079,888 699 113,37118 264 017,01-658 986,79-1,5-7,6-0,679,6
ATLANTIC SPÓŁKA AKCYJNA127 542 748,1269 621 491,5296 464 782,51-2 769 199,65-2,2-4,0-2,945,4
S.I.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 753 456,7733 113 637,2193 737 786,545 203 948,1510,715,75,632,1
JS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 399 033,222 506 806,6347 944 949,75502 341,193,820,01,181,3
AMER SPORTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 112 339,536 510 781,2247 857 335,92908 695,552,514,01,982,0
TEXTILIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 563 341,4729 634 627,6747 014 392,022 441 023,326,58,25,221,1
BEAUMANOIR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)18 692 384,281 458 303,1441 279 359,6313 548 654,4272,5929,132,892,2
R&D POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 169 616,5310 351 223,7240 579 395,221 121 447,462,210,82,879,4
SALTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 713 966,987 951 337,0935 960 489,73129 514,361,21,60,425,8
MARKIZETA WITOLD, TEOFILA, HENRYK, JOANNA SOLARSCY SPÓŁKA JAWNA24 824 805,9416 794 861,8828 723 069,802 752 543,0011,116,49,632,4
FARO S. ZIELIŃSKI, K. PUTANOWICZ SPÓŁKA JAWNA19 735 148,818 701 986,3028 209 846,921 599 403,298,118,45,755,9
ULTEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 239 156,209 818 438,2828 148 814,37832 647,996,88,53,019,8
CONTIFIBRE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 667 251,33-1 219 792,3426 291 976,65491 257,655,7-40,31,9100,0
ZAKŁADY PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO "9 MAJA" SPÓŁKA AKCYJNA8 035 090,985 750 428,6915 563 199,71695 194,378,712,14,528,4
ATAL-TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 500 810,248 142 814,389 377 809,601 487 486,3014,218,315,922,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.