Podsumowanie

Podklasa ta nie obejmuje:

  • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2?46.9,
  • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 23 009 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200924 711
31 marca 201024 486
30 czerwca 201024 414
30 września 201024 344
31 grudnia 201024 175
31 marca 201123 976
30 czerwca 201123 516
30 września 201123 173
31 grudnia 201122 763
31 marca 201222 546
30 czerwca 201222 627
30 września 201222 610
31 grudnia 201222 658
31 marca 201322 678
30 czerwca 201322 751
30 września 201322 877
31 grudnia 201322 891
31 marca 201423 004
30 czerwca 201423 009
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,2% ogółu), śląskie (13,9% ogółu) oraz wielkopolskie (12,2% ogółu).

mazowieckie4 65720,2%
śląskie3 19213,9%
wielkopolskie2 81612,2%
dolnośląskie2 1609,4%
małopolskie1 6327,1%
pomorskie1 5186,6%
zachodniopomorskie1 3295,8%
kujawsko-pomorskie1 0394,5%
łódzkie9604,2%
opolskie7453,2%
lubelskie6933,0%
podkarpackie6893,0%
lubuskie5022,2%
warmińsko-mazurskie4522,0%
podlaskie3461,5%
świętokrzyskie2791,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (78,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza18 11378,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 44510,6%
spółki cywilne2 0128,7%
przedstawicielstwa zagraniczne1570,7%
spółki jawne1080,5%
spółki komandytowe590,3%
spółki akcyjne440,2%
spółdzielnie330,1%
spółki komandytowo-akcyjne200,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych170,1%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,3% podmiotów), własność zagraniczna (3,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych21 23692,3%
własność zagraniczna7873,4%
własność prywatna krajowa pozostała6262,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1160,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1080,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej850,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej400,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,1% podmiotów) i od 10 do 49 (1,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych22 56998,1%
od 10 do 49 zatrudnionych4091,8%
od 50 do 249 zatrudnionych260,1%
powyżej 250 zatrudnionych50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)2 106 216 007,80555 813 939,085 111 908 129,8882 557 589,113,914,91,673,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 23 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PROSPER SPÓŁKA AKCYJNA (1,9 mld zł), PROCTER AND GAMBLE DS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (845,8 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA (738,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PROSPER SPÓŁKA AKCYJNA645 764 000,00120 212 000,001 886 221 000,28-2 591 000,00-0,4-2,2-0,181,4
PROCTER AND GAMBLE DS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)414 776 964,5740 679 148,25845 771 351,5536 482 144,868,889,74,390,2
Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA331 943 000,00122 963 000,23738 353 000,0012 440 000,003,810,11,763,0
RABAT SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA228 628 041,4962 581 827,49613 033 459,337 011 070,163,111,21,172,6
THEGRA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)26 751 291,3337 497,26220 409 184,00830 469,003,11 000,00,499,9
HURTOWNIA APTEKARZY "GALENICA-PANAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 234 855,7015 245 558,94218 409 067,95-1 013 289,86-4,4-6,7-0,534,4
ENERGA OBSŁUGA I SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ114 566 237,7017 408 884,74210 793 961,554 201 775,723,724,12,084,8
VBH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 398 050,7941 860 274,38194 370 848,9510 150 743,4314,424,35,240,5
DUŻY DOM DYSTRYBUCYJNY DDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)39 465 222,142 497 587,02124 569 114,45453 317,011,218,20,493,7
GENERAL ELECTRIC COMPANY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 912 600,0054 854 100,00123 603 800,007 598 600,3511,513,96,216,8
MANULI EKOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 608 280,547 782 315,34114 787 048,102 407 028,6910,230,92,167,0
SCHERING-PLOUGH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 398 693,6121 304 633,00113 664 435,416 991 294,7019,832,86,239,8
ABPLANALP CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 122 522,8722 510 443,9761 530 729,81295 365,460,81,30,535,9
LAJON TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA17 775 313,586 775 021,4261 430 296,121 806 112,7810,226,72,961,9
NEWELL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA43 358 000,0029 095 000,0058 197 000,30-446 000,00-1,0-1,5-0,832,9
TILIA SPÓŁKA AKCYJNA22 787 016,6410 302 152,6147 245 280,063 678 051,2216,135,77,854,8
TEKNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 093 396,431 620 911,6842 554 973,91550 995,483,934,01,388,5
BRITA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 199 140,0012 763 410,2441 998 200,001 765 230,007,313,84,247,3
EPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 545 400,9915 811 747,8436 849 359,261 391 546,242,78,83,869,9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE EKSPORTOWO - IMPORTOWE "AGROTRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ116 523 564,5614 971 707,6536 390 524,671 779 963,051,511,94,987,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.