Podsumowanie

Podklasa ta nie obejmuje:

  • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2?46.9,
  • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 836 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 5,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 254
31 marca 20102 325
30 czerwca 20102 435
30 września 20102 503
31 grudnia 20102 547
31 marca 20112 613
30 czerwca 20112 683
30 września 20112 692
31 grudnia 20112 641
31 marca 20122 660
30 czerwca 20122 701
30 września 20122 690
31 grudnia 20122 667
31 marca 20132 659
30 czerwca 20132 698
30 września 20132 737
31 grudnia 20132 755
31 marca 20142 809
30 czerwca 20142 836
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,0% ogółu), śląskie (12,4% ogółu) oraz wielkopolskie (10,8% ogółu).

mazowieckie42515,0%
śląskie35212,4%
wielkopolskie30610,8%
dolnośląskie2649,3%
małopolskie2137,5%
pomorskie2107,4%
kujawsko-pomorskie1585,6%
zachodniopomorskie1495,3%
podkarpackie1344,7%
łódzkie1344,7%
lubuskie1214,3%
lubelskie1023,6%
świętokrzyskie732,6%
warmińsko-mazurskie702,5%
opolskie632,2%
podlaskie622,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (79,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 26779,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością33011,6%
spółki cywilne1976,9%
spółki jawne230,8%
spółki komandytowe130,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,1%
spółki akcyjne20,1%
spółki komandytowo-akcyjne20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,2% podmiotów), własność zagraniczna (3,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 64493,2%
własność zagraniczna1083,8%
własność prywatna krajowa pozostała331,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej140,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej140,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej110,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,4%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 78398,1%
od 10 do 49 zatrudnionych501,8%
od 50 do 249 zatrudnionych30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z)3 721 366,841 064 810,672 918 884,46-182 868,96-4,9-17,2-6,371,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PRIMO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (2,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PRIMO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)2 725 576,3770 659,592 918 884,96-29 340,41-1,1-41,5-1,097,4
HOLZ IM GARTEN SPÓŁKA AKCYJNA (*)995 790,97994 151,080,00-153 528,55-15,4-15,40,00,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.