Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,0% ogółu), śląskie (12,4% ogółu) oraz wielkopolskie (10,9% ogółu).

mazowieckie57 68023,0%
śląskie31 17912,4%
wielkopolskie27 45010,9%
małopolskie19 8187,9%
dolnośląskie18 6867,4%
łódzkie16 2846,5%
pomorskie13 7655,5%
kujawsko-pomorskie11 9304,7%
zachodniopomorskie10 6434,2%
lubelskie8 9353,6%
podkarpackie8 2763,3%
świętokrzyskie6 0012,4%
lubuskie5 4672,2%
opolskie5 1382,0%
warmińsko-mazurskie5 0722,0%
podlaskie4 9922,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
łódzkie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
lubelskie
podkarpackie
świętokrzyskie
lubuskie
opolskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (33,1% ogółu), śląskie (12,4% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 1 824 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie60433,1%
śląskie22612,4%
wielkopolskie19010,4%
małopolskie1297,1%
dolnośląskie1096,0%
pomorskie955,2%
łódzkie935,1%
kujawsko-pomorskie915,0%
podkarpackie663,6%
zachodniopomorskie452,5%
lubelskie402,2%
opolskie331,8%
podlaskie331,8%
świętokrzyskie311,7%
lubuskie201,1%
warmińsko-mazurskie191,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.