Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,0% podmiotów), własność zagraniczna (6,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych216 22486,0%
własność zagraniczna15 1516,0%
własność prywatna krajowa pozostała12 3694,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2 5571,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 2220,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1 5300,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 0110,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych650,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej560,0%
własność państwowych osób prawnych450,0%
pozostałe860,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (39,0% największych podmiotów), własność zagraniczna (31,4% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (12,0% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych71239,0%
własność zagraniczna57331,4%
własność prywatna krajowa pozostała21912,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej915,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej723,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych713,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej301,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej140,8%
własność państwowych osób prawnych90,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,3%
pozostałe100,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (35,2% sumy kapitałów własnych), własność krajowych osób fizycznych (23,1% sumy kapitałów własnych) oraz własność prywatna krajowa pozostała (14,0% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna21 275 828 610,55 zł35,2%
własność krajowych osób fizycznych13 974 338 992,57 zł23,1%
własność prywatna krajowa pozostała8 486 649 132,16 zł14,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2 932 938 790,49 zł4,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2 694 942 078,47 zł4,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej2 562 649 114,29 zł4,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 052 614 576,64 zł3,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 703 583 398,88 zł2,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 609 196 410,32 zł2,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa1 197 999 690,36 zł2,0%
pozostałe2 000 342 919 zł3,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.