Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 145 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 331
31 marca 20103 424
30 czerwca 20103 515
30 września 20103 614
31 grudnia 20103 626
31 marca 20113 666
30 czerwca 20113 702
30 września 20113 751
31 grudnia 20113 796
31 marca 20123 869
30 czerwca 20123 888
30 września 20123 903
31 grudnia 20123 938
31 marca 20133 984
30 czerwca 20134 003
30 września 20134 061
31 grudnia 20134 091
31 marca 20144 123
30 czerwca 20144 145
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.