Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (49,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (35,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 58349,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 13935,5%
spółki cywilne2838,8%
spółki jawne1093,4%
spółki komandytowe451,4%
spółki akcyjne280,9%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych100,3%
spółki komandytowo-akcyjne70,2%
spółdzielnie60,2%
przedstawicielstwa zagraniczne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki komandytowo-akcyjne
spółdzielnie
przedstawicielstwa zagraniczne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (62,1% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (25,8% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4162,1%
spółki akcyjne1725,8%
spółki jawne69,1%
spółki komandytowe11,5%
spółki komandytowo-akcyjne11,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.