Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (16,4% ogółu), mazowieckie (13,0% ogółu) oraz łódzkie (9,3% ogółu).

wielkopolskie45816,4%
mazowieckie36213,0%
łódzkie2599,3%
lubelskie2438,7%
kujawsko-pomorskie2107,5%
podlaskie2027,2%
dolnośląskie1906,8%
małopolskie1334,8%
pomorskie1244,4%
świętokrzyskie1134,1%
opolskie983,5%
warmińsko-mazurskie923,3%
śląskie853,0%
zachodniopomorskie812,9%
podkarpackie772,8%
lubuskie612,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

wielkopolskie
mazowieckie
łódzkie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
podlaskie
dolnośląskie
małopolskie
pomorskie
świętokrzyskie
opolskie
warmińsko-mazurskie
śląskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (26,5% ogółu), kujawsko-pomorskie (14,7% ogółu) oraz mazowieckie (14,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 34 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

wielkopolskie926,5%
kujawsko-pomorskie514,7%
mazowieckie514,7%
dolnośląskie38,8%
podlaskie38,8%
lubelskie25,9%
pomorskie25,9%
podkarpackie25,9%
zachodniopomorskie12,9%
opolskie12,9%
łódzkie12,9%
lubuskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
śląskie00,0%
małopolskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.