Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 13 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to OSRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (163,7 mln zł), KANLUX SPÓŁKA AKCYJNA (130,7 mln zł) oraz PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE PEKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (64,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
OSRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)41 519 995,3313 357 942,48163 683 186,9915 744 485,6137,9117,99,667,8
KANLUX SPÓŁKA AKCYJNA85 496 264,9552 578 930,55130 722 363,3514 782 543,8417,328,111,338,5
PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE PEKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 666 225,753 828 024,0764 229 059,46639 770,132,216,71,086,7
P. U. H. "SIGNAL" ANDRZEJ BIESIADA33 863 428,1431 513 920,9260 916 102,9013 886 230,1041,044,122,86,9
APR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 462 441,1718 835 326,8853 727 629,343 483 609,7915,518,56,516,2
KMK KOLEKCJA MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)11 546 136,514 901 260,9952 403 267,98501 260,994,310,21,057,6
HALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 311 761,7217 615 848,8749 122 152,281 062 843,973,96,02,235,5
MULTI-DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 757 275,299 954 721,8748 771 090,282 032 481,077,920,44,261,4
KONTAP SPÓŁKA AKCYJNA59 874 528,0649 486 315,0536 956 756,35-1 768 843,77-3,0-3,6-4,817,4
ANS CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 768 253,123 895 194,1835 495 253,1067 829,970,71,70,260,1
HALMAR A.MYSIOR, W.GĘSIORSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA16 035 919,8914 373 496,5635 410 587,703 866 571,2224,126,910,910,4
ADB FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 407 345,798 363 173,4535 182 333,001 652 901,349,019,84,754,6
IDEAL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA9 596 428,791 537 966,5319 571 632,35365 502,783,823,81,984,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.