Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (79,1% podmiotów), własność zagraniczna (7,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (6,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 49979,1%
własność zagraniczna1417,4%
własność prywatna krajowa pozostała1266,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej482,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych351,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej291,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej150,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność państwowych osób prawnych
własność skarbu państwa
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (34,0% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (29,8% największych podmiotów) oraz własność zagraniczna (17,0% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1634,0%
własność prywatna krajowa pozostała1429,8%
własność zagraniczna817,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej48,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej12,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej12,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych12,1%
własność państwowych osób prawnych12,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (76,1% sumy kapitałów własnych), własność prywatna krajowa pozostała (19,8% sumy kapitałów własnych) oraz własność krajowych osób fizycznych (2,4% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna2 610 946 767,81 zł76,1%
własność prywatna krajowa pozostała681 175 893,30 zł19,8%
własność krajowych osób fizycznych81 606 044,07 zł2,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej22 362 979,94 zł0,7%
własność państwowych osób prawnych18 319 972,45 zł0,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10 214 421,96 zł0,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4 367 172,10 zł0,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3 091 622,86 zł0,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.