Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (38,4% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (37,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,8% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością72738,4%
indywidualna działalność gospodarcza71737,9%
spółki cywilne26113,8%
spółki jawne1457,7%
spółki komandytowe170,9%
spółki akcyjne150,8%
spółki komandytowo-akcyjne70,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych40,2%
spółdzielnie10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółdzielnie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (74,5% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (14,9% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3574,5%
spółki akcyjne714,9%
spółki jawne36,4%
indywidualna działalność gospodarcza12,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.