Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (70,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza97970,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością30021,7%
spółki cywilne594,3%
spółki komandytowe161,2%
spółki jawne90,7%
spółki akcyjne80,6%
spółdzielnie60,4%
przedstawicielstwa zagraniczne30,2%
spółki komandytowo-akcyjne20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki komandytowe
spółki jawne
spółki akcyjne
spółdzielnie
przedstawicielstwa zagraniczne
spółki komandytowo-akcyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (50,0% największych podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza150,0%
spółki akcyjne150,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.