Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, z wyłączeniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz instalowania maszyn przemysłowych w budynkach i budowlach.

Podklasa ta obejmuje instalowanie w budynkach i budowlach:

  • dźwigów osobowych i towarowych, schodów ruchomych, włączając naprawy i konserwacje,
  • drzwi automatycznych oraz obrotowych,
  • instalacji odgromowej,
  • podciśnieniowych systemów czyszczących,
  • izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwstrząsowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • instalowania maszyn przemysłowych, sklasyfikowanego w 33.20.Z.

 

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 027 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20097 606
31 marca 20107 472
30 czerwca 20107 650
30 września 20107 724
31 grudnia 20107 597
31 marca 20117 488
30 czerwca 20117 544
30 września 20117 436
31 grudnia 20117 129
31 marca 20126 994
30 czerwca 20127 095
30 września 20127 095
31 grudnia 20126 849
31 marca 20136 801
30 czerwca 20137 011
30 września 20137 101
31 grudnia 20136 858
31 marca 20146 869
30 czerwca 20147 027
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,2% ogółu), śląskie (11,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,4% ogółu).

mazowieckie1 07115,2%
śląskie81011,5%
wielkopolskie6609,4%
pomorskie5427,7%
dolnośląskie5367,6%
małopolskie5127,3%
łódzkie4326,1%
lubelskie3825,4%
kujawsko-pomorskie3625,2%
zachodniopomorskie3545,0%
podkarpackie3434,9%
świętokrzyskie2794,0%
warmińsko-mazurskie2183,1%
opolskie1922,7%
lubuskie1672,4%
podlaskie1672,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (83,8% podmiotów), spółki cywilne (8,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 88783,8%
spółki cywilne5908,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4686,7%
spółki jawne450,6%
spółki komandytowe160,2%
spółki akcyjne90,1%
spółdzielnie80,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,0%
przedstawicielstwa zagraniczne10,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6 74696,0%
własność prywatna krajowa pozostała1432,0%
własność zagraniczna610,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych260,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej250,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej140,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej100,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,5% podmiotów) i od 10 do 49 (3,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych6 71095,5%
od 10 do 49 zatrudnionych2693,8%
od 50 do 249 zatrudnionych420,6%
powyżej 250 zatrudnionych60,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)1 125 753 405,42452 496 453,371 713 255 274,3881 465 189,727,218,04,859,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 21 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA (338,1 mln zł), ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA (333,4 mln zł) oraz BIS MULTISERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (248,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA415 216 891,12162 441 720,32338 114 957,21-4 915 303,92-1,2-3,0-1,560,9
ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA413 416 388,68164 302 850,21333 362 479,11-601 321,31-0,2-0,4-0,260,3
BIS MULTISERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ108 871 837,0049 200 156,00248 060 600,2614 669 504,0013,529,85,954,8
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "PAK SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ84 408 316,4831 917 847,68180 910 850,238 727 035,4910,327,34,862,2
KONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 657 000,2631 053 000,00175 882 000,0024 406 000,0030,378,613,961,5
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "PAK SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 016 302,3228 323 311,49175 114 888,437 502 309,319,326,54,365,0
BIS IZOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 910 331,4031 762 063,71143 877 664,252 300 251,683,77,21,649,5
OTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 309 600,3027 229 500,00132 149 200,0015 171 300,0022,955,711,558,9
SCHINDLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 099 906,4017 013 998,82120 799 964,885 945 456,649,334,94,973,5
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH "PIEC-BUD" WROCŁAW - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 125 705,1112 290 723,9562 912 929,941 975 634,954,416,13,172,8
THYSSENKRUPP ELEVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)27 900 153,7113 659 106,0558 096 393,902 133 634,287,715,63,751,0
Grupa Kapitałowa FORMAT URZĄDZENIA I MONTAŻE PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 995 002,8823 861 083,8956 999 526,432 316 141,875,29,74,147,0
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "TERMOCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 573 675,578 800 748,4440 819 768,911 648 059,118,418,74,055,0
FORMAT URZĄDZENIA I MONTAŻE PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 057 671,3823 162 093,5838 227 092,152 466 873,856,710,76,537,5
THERMBAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA13 653 772,9411 779 163,8428 722 599,563 321 285,2024,328,211,613,7
BBWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 770 769,012 337 623,2027 422 397,91-1 691 802,79-14,4-72,4-6,280,1
IZOTERM SPÓŁKA AKCYJNA15 755 035,109 224 543,9325 556 158,85215 031,121,42,30,841,5
ESSMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 784 116,74-10 150 236,5724 402 240,67-1 370 723,29-7,713,5-5,6100,0
BOCCARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 609 118,683 293 536,2319 936 529,90509 656,195,315,52,665,7
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "INTER-BAUPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 263 500,536 540 344,8016 402 306,48188 556,801,32,91,254,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.