Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (73,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza89 80873,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością20 16516,4%
spółki cywilne8 1786,6%
spółki komandytowe1 7061,4%
spółki jawne1 1711,0%
spółki komandytowo-akcyjne7330,6%
spółdzielnie7310,6%
spółki akcyjne4900,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych930,1%
przedsiębiorstwa państwowe50,0%
pozostałe110,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki komandytowe
spółki jawne
spółki komandytowo-akcyjne
spółdzielnie
spółki akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
przedsiębiorstwa państwowe
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (51,6% największych podmiotów), spółki akcyjne (30,6% największych podmiotów) oraz spółki komandytowo-akcyjne (4,6% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością27851,6%
spółki akcyjne16530,6%
spółki komandytowo-akcyjne254,6%
indywidualna działalność gospodarcza254,6%
spółki komandytowe173,2%
spółki jawne163,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,2%
przedsiębiorstwa państwowe10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.