Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (22,9% ogółu), mazowieckie (21,9% ogółu) oraz wielkopolskie (8,4% ogółu).

śląskie11722,9%
mazowieckie11221,9%
wielkopolskie438,4%
dolnośląskie418,0%
małopolskie356,8%
łódzkie254,9%
świętokrzyskie214,1%
lubuskie183,5%
pomorskie173,3%
lubelskie173,3%
kujawsko-pomorskie163,1%
zachodniopomorskie112,1%
warmińsko-mazurskie112,1%
opolskie112,1%
podkarpackie112,1%
podlaskie61,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

śląskie
mazowieckie
wielkopolskie
dolnośląskie
małopolskie
łódzkie
świętokrzyskie
lubuskie
pomorskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 województwie.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo świętokrzyskie (100,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 1 największy podmiot działający w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

świętokrzyskie1100,0%
śląskie00,0%
podlaskie00,0%
pomorskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
podkarpackie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
mazowieckie00,0%
małopolskie00,0%
dolnośląskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.