Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (45,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (41,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza23345,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością21341,6%
spółki cywilne244,7%
spółki komandytowe152,9%
spółki jawne81,6%
spółki akcyjne81,6%
spółki komandytowo-akcyjne40,8%
spółdzielnie20,4%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne20,4%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach10,2%
pozostałe20,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki komandytowe
spółki jawne
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
spółdzielnie
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
wspólnoty samorządowe
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 formie prawnej.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (100,0% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1100,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.