Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje obróbkę i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne stałych lub nie:

  • działalność składowisk odpadów innych niż niebezpieczne,
  • usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne poprzez spalanie lub inne metody, któremu może towarzyszyć produkcja prądu, pary, kompostu, paliw zastępczych, biogazu, popiołu lub innych produktów ubocznych do dalszego zastosowania itp.,
  • obróbkę odpadów organicznych w celu ich usunięcia.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • spalania odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanego w 38.22.Z,
  • sortowania i oddzielania, w różne kategorie różnorodnych surowców takich jak: papier, tworzywa sztuczne itp., nadających się do ponownego przetworzenia czy odzysku, sklasyfikowanych w 38.32.Z,
  • odkażania, oczyszczania gleb i wód gruntowych, zmniejszania toksyczności surowców, sklasyfikowanych w 39.00.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 496 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009324
31 marca 2010333
30 czerwca 2010344
30 września 2010359
31 grudnia 2010373
31 marca 2011379
30 czerwca 2011399
30 września 2011402
31 grudnia 2011411
31 marca 2012422
30 czerwca 2012445
30 września 2012450
31 grudnia 2012459
31 marca 2013463
30 czerwca 2013468
30 września 2013479
31 grudnia 2013482
31 marca 2014494
30 czerwca 2014496
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,6% ogółu), śląskie (16,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,7% ogółu).

mazowieckie10220,6%
śląskie8016,1%
wielkopolskie5310,7%
dolnośląskie438,7%
małopolskie357,1%
łódzkie285,6%
kujawsko-pomorskie255,0%
pomorskie255,0%
lubelskie193,8%
zachodniopomorskie163,2%
warmińsko-mazurskie132,6%
lubuskie132,6%
podkarpackie132,6%
opolskie112,2%
świętokrzyskie112,2%
podlaskie91,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (62,7% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (22,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,6% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością31162,7%
indywidualna działalność gospodarcza11122,4%
spółki cywilne234,6%
spółki akcyjne153,0%
spółki jawne102,0%
wspólnoty samorządowe81,6%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne71,4%
spółki komandytowe51,0%
spółdzielnie20,4%
spółki komandytowo-akcyjne20,4%
pozostałe20,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (61,5% podmiotów), własność samorządowa (14,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (7,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych30561,5%
własność samorządowa7114,3%
własność prywatna krajowa pozostała357,1%
własność zagraniczna255,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych153,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej142,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej112,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej91,8%
własność państwowych osób prawnych40,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej20,4%
pozostałe51,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (71,2% podmiotów) i od 10 do 49 (21,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych35371,2%
od 10 do 49 zatrudnionych10721,6%
od 50 do 249 zatrudnionych326,5%
powyżej 250 zatrudnionych40,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)1 465 573 790,35707 377 089,401 147 257 343,3076 704 524,435,210,86,751,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 23 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" SPÓŁKA AKCYJNA (951,3 mln zł), ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" SPÓŁKA AKCYJNA (361,5 mln zł) oraz CTL MACZKI-BÓR SPÓŁKA AKCYJNA (159,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" SPÓŁKA AKCYJNA364 504 494,92115 252 820,71951 252 937,5324 065 938,136,620,92,568,4
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" SPÓŁKA AKCYJNA210 652 189,9184 980 343,86361 523 489,7313 690 799,646,516,13,859,7
CTL MACZKI-BÓR SPÓŁKA AKCYJNA161 949 144,4481 287 521,21159 433 488,1576 248,310,10,10,149,8
REMONDIS SANITECH POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 233 279,2541 303 372,41113 446 691,1111 529 221,4819,127,910,231,4
SARIA MAŁOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ73 483 667,3011 085 190,2365 338 623,9811 979 895,3216,3108,118,384,9
CARBO - PROCES RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 530 310,5329 433 429,0455 876 204,5275 803,530,20,30,129,1
SITA STAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 703 070,93-711 632,8755 870 910,471 058 959,261,6-148,81,9100,0
ZAKŁAD UTYLIZACYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ313 662 794,9477 100 729,3249 322 062,8713 077 658,884,217,026,575,4
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 304 082,1819 657 866,4540 900 315,301 996 240,095,510,24,945,9
AMEST KAMIEŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 502 767,1116 894 403,6737 324 349,6910 978 684,5336,065,029,444,6
EKO DOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ104 817 966,5541 897 758,3433 539 683,832 914 914,552,87,08,760,0
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "RADKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ85 883 824,2475 564 315,8728 439 334,72165 608,670,20,20,612,0
MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 730 374,9535 710 664,8020 308 678,293 044 827,716,78,515,021,9
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "LECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ44 825 722,9141 455 755,5919 201 035,371 833 767,184,14,49,67,5
CHEM TRANS LOGISTIC HALDEX SPÓŁKA AKCYJNA12 821 619,127 836 908,2019 098 322,193 721 160,7429,047,519,538,9
MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ "MASTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 394 229,7615 500 911,5917 297 876,73636 525,642,44,13,741,3
EKOFOL-II SPÓŁKA AKCYJNA W BYTOMIU8 230 074,185 733 685,2115 636 000,571 356 352,3516,523,78,730,3
ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 468 761,6728 667 315,9113 016 197,77233 732,760,70,81,814,4
ZAKŁADY TECHNIKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 565 670,409 247 476,7112 713 477,602 451,710,00,00,026,4
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 015 248,8923 481 321,2512 606 727,96922 936,103,43,97,313,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.