Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,7% ogółu), śląskie (13,5% ogółu) oraz wielkopolskie (10,6% ogółu).

mazowieckie1 30616,7%
śląskie1 05213,5%
wielkopolskie82910,6%
dolnośląskie6268,0%
małopolskie5787,4%
kujawsko-pomorskie4666,0%
pomorskie4485,7%
łódzkie4375,6%
zachodniopomorskie3824,9%
świętokrzyskie3714,7%
lubelskie2683,4%
warmińsko-mazurskie2453,1%
podkarpackie2373,0%
lubuskie2232,9%
podlaskie1902,4%
opolskie1552,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
małopolskie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
świętokrzyskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
lubuskie
podlaskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (26,0% ogółu), mazowieckie (19,5% ogółu) oraz dolnośląskie (8,3% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 169 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie4426,0%
mazowieckie3319,5%
dolnośląskie148,3%
kujawsko-pomorskie148,3%
małopolskie127,1%
wielkopolskie127,1%
zachodniopomorskie84,7%
pomorskie74,1%
opolskie53,0%
podkarpackie53,0%
łódzkie42,4%
lubuskie31,8%
lubelskie21,2%
świętokrzyskie21,2%
podlaskie21,2%
warmińsko-mazurskie21,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.