Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (14,0% ogółu), mazowieckie (13,2% ogółu) oraz śląskie (9,3% ogółu).

małopolskie24214,0%
mazowieckie22813,2%
śląskie1619,3%
wielkopolskie1478,5%
podkarpackie1347,7%
dolnośląskie1146,6%
pomorskie1015,8%
lubelskie985,7%
łódzkie875,0%
warmińsko-mazurskie734,2%
kujawsko-pomorskie734,2%
zachodniopomorskie694,0%
świętokrzyskie613,5%
lubuskie543,1%
podlaskie452,6%
opolskie442,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

małopolskie
mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
podkarpackie
dolnośląskie
pomorskie
lubelskie
łódzkie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
świętokrzyskie
lubuskie
podlaskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (15,8% ogółu), dolnośląskie (11,2% ogółu) oraz mazowieckie (10,2% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 196 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie3115,8%
dolnośląskie2211,2%
mazowieckie2010,2%
małopolskie168,2%
łódzkie157,7%
wielkopolskie136,6%
podkarpackie126,1%
pomorskie115,6%
zachodniopomorskie105,1%
lubelskie94,6%
warmińsko-mazurskie94,6%
opolskie84,1%
świętokrzyskie73,6%
kujawsko-pomorskie73,6%
podlaskie31,5%
lubuskie31,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.