Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację sprzętu nieujętego w innych grupach tego działu.

Podklasa ta obejmuje:

  • naprawę sieci rybackich, włączając cerowanie,
  • naprawę lin, olinowania, żagli i brezentu,
  • naprawę worków do przechowywania nawozów i chemikaliów,
  • naprawę i odnawianie palet drewnianych, bębnów transportowych lub beczek i podobnych artykułów,
  • naprawę automatów do gry we flippera i pozostałych gier uruchamianych monetą,
  • renowację organów i pozostałych zabytkowych instrumentów muzycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • naprawy mebli domowych i biurowych, odnawiania mebli, sklasyfikowanych w 95.24.Z,
  • naprawy rowerów, sklasyfikowanej w 95.29.Z,
  • naprawy i przeróbek odzieży, sklasyfikowanych w 95.29.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 793 aktywne podmioty działające w tej branży, o 4,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009602
31 marca 2010615
30 czerwca 2010619
30 września 2010637
31 grudnia 2010666
31 marca 2011682
30 czerwca 2011682
30 września 2011680
31 grudnia 2011673
31 marca 2012688
30 czerwca 2012695
30 września 2012701
31 grudnia 2012703
31 marca 2013735
30 czerwca 2013756
30 września 2013765
31 grudnia 2013744
31 marca 2014765
30 czerwca 2014793
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (16,8% ogółu), mazowieckie (15,9% ogółu) oraz śląskie (12,0% ogółu).

wielkopolskie13316,8%
mazowieckie12615,9%
śląskie9512,0%
dolnośląskie607,6%
małopolskie556,9%
pomorskie546,8%
zachodniopomorskie526,6%
łódzkie374,7%
lubelskie293,7%
lubuskie273,4%
kujawsko-pomorskie273,4%
warmińsko-mazurskie253,2%
podkarpackie212,6%
podlaskie212,6%
opolskie202,5%
świętokrzyskie111,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (78,3% podmiotów), spółki cywilne (11,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza62178,3%
spółki cywilne9411,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością627,8%
spółki komandytowe50,6%
spółki jawne50,6%
spółki komandytowo-akcyjne30,4%
spółdzielnie10,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,1%
spółki akcyjne10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych75194,7%
własność prywatna krajowa pozostała212,6%
własność zagraniczna111,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych77697,9%
od 10 do 49 zatrudnionych151,9%
od 50 do 249 zatrudnionych20,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.