Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację pozostałego sprzętu transportowego, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 30, z wyłączeniem motocykli i rowerów.

Podklasa ta obejmuje:

  • naprawę i konserwację lokomotyw i wagonów (z wyłączeniem fabrycznych remontów i przebudowy),
  • naprawę pojazdów ciągnionych przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • fabrycznej przebudowy lokomotyw i wagonów, sklasyfikowanej w 30.20.Z,
  • naprawy i konserwacji bojowych pojazdów militarnych, sklasyfikowanych w 30.40.Z,
  • naprawy i konserwacji wózków sklepowych, sklasyfikowanych w 33.11.Z,
  • naprawy i konserwacji silników przeznaczonych dla lokomotyw, sklasyfikowanych w 33.12.Z,
  • naprawy i konserwacji motocykli, sklasyfikowanych w 45.40.Z,
  • naprawy rowerów, sklasyfikowanej w 95.29.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 377 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009252
31 marca 2010278
30 czerwca 2010286
30 września 2010298
31 grudnia 2010307
31 marca 2011332
30 czerwca 2011331
30 września 2011331
31 grudnia 2011334
31 marca 2012351
30 czerwca 2012355
30 września 2012351
31 grudnia 2012358
31 marca 2013369
30 czerwca 2013374
30 września 2013381
31 grudnia 2013388
31 marca 2014385
30 czerwca 2014377
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (19,1% ogółu), wielkopolskie (13,3% ogółu) oraz mazowieckie (12,2% ogółu).

śląskie7219,1%
wielkopolskie5013,3%
mazowieckie4612,2%
małopolskie338,8%
dolnośląskie308,0%
pomorskie266,9%
kujawsko-pomorskie236,1%
lubuskie205,3%
zachodniopomorskie205,3%
podkarpackie154,0%
opolskie112,9%
warmińsko-mazurskie92,4%
lubelskie82,1%
łódzkie71,9%
podlaskie41,1%
świętokrzyskie30,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (69,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza26369,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7219,1%
spółki cywilne236,1%
spółki akcyjne71,9%
spółki jawne71,9%
spółki komandytowe30,8%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,7% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (1,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych33989,9%
własność prywatna krajowa pozostała143,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej71,9%
własność zagraniczna61,6%
własność państwowych osób prawnych41,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,3%
pozostałe10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (85,7% podmiotów) i od 10 do 49 (8,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych32385,7%
od 10 do 49 zatrudnionych318,2%
od 50 do 249 zatrudnionych133,4%
powyżej 250 zatrudnionych102,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z)779 782 160,90265 309 223,741 078 276 875,255 483 119,360,72,10,566,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 17 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA (402,1 mln zł), NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA (277,9 mln zł) oraz ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO "MIŃSK MAZOWIECKI" SPÓŁKA AKCYJNA (132,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA307 115 990,99120 976 808,28402 089 796,481 945 555,730,61,60,560,6
NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA258 104 658,09129 568 081,78277 948 382,855 512 425,752,14,32,049,8
ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO "MIŃSK MAZOWIECKI" SPÓŁKA AKCYJNA88 983 906,155 283 564,22132 530 398,00-2 264 165,34-2,5-42,9-1,794,1
DB SCHENKER RAIL TABOR SPÓŁKA AKCYJNA54 769 967,973 455 120,39131 351 240,89-1 937 495,83-3,5-56,1-1,593,7
ZAKŁADY NAPRAWCZE LOKOMOTYW ELEKTRYCZNYCH SPÓŁKA AKCYJNA75 284 208,7819 983 773,47119 404 440,921 067 478,101,45,30,973,5
Grupa Kapitałowa EUROPEJSKIE KONSORCJUM KOLEJOWE WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ72 147 678,918 945 475,56110 517 521,392 343 928,103,326,22,187,6
EUROPEJSKIE KONSORCJUM KOLEJOWE WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 782 882,309 003 296,28106 004 255,052 032 343,782,922,61,987,3
PKP CARGO TABOR-CZERWIEŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 521 906,297 972 093,1842 903 647,89739 221,284,59,31,751,8
MODERTRANS POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 082 391,5521 094 474,1541 601 872,241 119 732,452,45,32,755,2
WAGREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 082 087,0210 062 271,0338 576 813,57651 750,033,46,51,747,3
ZAKŁADY PRODUKCYJNO-NAPRAWCZE TABORU MASZYN I URZĄDZEŃ "TABOR" M.DYBOWSKI SPÓŁKA JAWNA29 101 015,0018 391 222,6330 546 559,672 723 355,519,414,88,936,8
PKP CARGO WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 069 053,1310 524 765,4729 214 590,86818 878,445,17,82,834,5
GORZÓW WAGONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 674 871,148 387 080,0826 484 619,8097 659,760,71,20,438,7
ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY SPÓŁKA AKCYJNA42 130 152,6917 174 475,6125 563 694,3685 181,090,20,50,359,2
ZAKŁAD NAPRAWCZY TABORU KOLEJOWEGO "OŁAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 464 820,301 562 569,8023 935 279,51-2 999 039,85-18,2-191,9-12,590,5
PKP CARGO WAGON -SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 736 778,527 468 198,6722 789 648,101 504 406,2011,020,16,645,6
GLIWICKA FABRYKA WAGONÓW - HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA6 292 185,151 794 248,7415 202 031,2380 235,991,34,50,571,5
ZAKŁAD NAPRAWY I BUDOWY WAGONÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 442 252,46-8 484 970,4010 698 609,23-3 740 340,76-39,644,1-35,0100,0
LRS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2 259 025,122 068 960,493 520 792,89-8 504,91-0,4-0,4-0,28,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.