Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację wyrobów produkowanych w odpowiednich podklasach grup 26.5, 26.6 i 26.7, z wyłączeniem wyrobów traktowanych jako sprzęt gospodarstwa domowego.

Podklasa ta obejmuje:

 • naprawę i konserwację przyrządów pomiarowych, badawczych, nawigacyjnych i kontrolnych, objętych grupą 26.5, takich jak:
  • przyrządy silników samolotowych,
  • przyrządy do pomiaru emisji spalin pojazdów samochodowych,
  • przyrządy meteorologiczne,
  • przyrządy do kontroli i badania właściwości fizycznych, elektrycznych i chemicznych,
  • przyrządy geodezyjne,
  • przyrządy do wykrywania i monitorowania promieniowania,
 • naprawę i konserwację aparatury napromieniowującej, elektromedycznej i elektroterapeutycznej objętej podklasą 26.60.Z, takiej jak:
  • aparatura obrazująca za pomocą rezonansu magnetycznego,
  • aparatura medyczna do badań ultradźwiękowych,
  • rozruszniki serca,
  • aparaty słuchowe,
  • elektrokardiografy,
  • elektromedyczna aparatura endoskopowa,
  • aparatura napromieniowująca,
 • naprawę przyrządów i sprzętu optycznego, objętych podklasą 26.70.Z (jeżeli są one wykorzystywane przede wszystkim do celów komercyjnych), takich jak:
  • lornetki,
  • mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów elektronowych i protonowych),
  • teleskopy,
  • pryzmaty,
  • soczewki (z wyłączeniem soczewek do zastosowań okulistycznych),
  • sprzęt fotograficzny.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • naprawy i konserwacji fotokopiarek, sklasyfikowanych w 33.12.Z,
 • naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu peryferyjnego, sklasyfikowanych w 95.11.Z,
 • naprawy i konserwacji projektorów komputerowych, sklasyfikowanych w 95.11.Z,
 • naprawy i konserwacji sprzętu komunikacyjnego, sklasyfikowanych w 95.12.Z,
 • naprawy i konserwacji kamer TV i wideo wykorzystywanych do celów komercyjnych, sklasyfikowanych w 95.12.Z,
 • naprawy domowych kamer wideo, sklasyfikowanej w 95.21.Z,
 • naprawy zegarków i zegarów, sklasyfikowanej w 95.25.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 864 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 263
31 marca 20104 314
30 czerwca 20104 308
30 września 20104 304
31 grudnia 20104 302
31 marca 20114 290
30 czerwca 20114 222
30 września 20114 158
31 grudnia 20114 130
31 marca 20124 085
30 czerwca 20124 059
30 września 20124 036
31 grudnia 20123 997
31 marca 20133 954
30 czerwca 20133 904
30 września 20133 917
31 grudnia 20133 916
31 marca 20143 891
30 czerwca 20143 864
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,6% ogółu), śląskie (12,2% ogółu) oraz wielkopolskie (11,1% ogółu).

mazowieckie95024,6%
śląskie47312,2%
wielkopolskie42911,1%
małopolskie3198,3%
pomorskie2596,7%
dolnośląskie2516,5%
łódzkie2155,6%
kujawsko-pomorskie1945,0%
zachodniopomorskie1754,5%
lubelskie1112,9%
podkarpackie992,6%
warmińsko-mazurskie972,5%
podlaskie782,0%
świętokrzyskie782,0%
opolskie731,9%
lubuskie631,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (86,8% podmiotów), spółki cywilne (6,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 35486,8%
spółki cywilne2526,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2125,5%
spółki jawne180,5%
spółki komandytowe140,4%
spółki akcyjne40,1%
spółki komandytowo-akcyjne40,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych40,1%
państwowe jednostki organizacyjne10,0%
spółdzielnie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 73496,6%
własność prywatna krajowa pozostała531,4%
własność zagraniczna431,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej100,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej70,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność skarbu państwa10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,5% podmiotów) i od 10 do 49 (2,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 76997,5%
od 10 do 49 zatrudnionych802,1%
od 50 do 249 zatrudnionych120,3%
powyżej 250 zatrudnionych30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)218 027 657,30126 730 654,88324 646 970,3025 481 119,2011,720,17,941,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 11 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to RTA VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (68,1 mln zł), ORLEN CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (52,6 mln zł) oraz KENDLE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (36,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
RTA VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA37 009 928,1515 404 934,1168 100 294,429 983 219,5627,064,814,758,4
ORLEN CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 993 276,7820 793 471,4752 598 661,614 605 664,9115,422,28,830,7
KENDLE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 633 422,9831 134 609,9636 247 592,355 667 589,8415,518,215,615,0
ORLEN AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 017 252,0112 552 064,3135 146 059,474 482 106,8116,635,712,853,5
HUBER + SUHNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 705 831,096 509 478,1428 327 322,12645 607,605,59,92,344,4
TELEPLAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 105 070,367 116 651,5325 315 375,33-5 021 901,46-33,3-70,6-19,852,9
CENTRUM SERWISU TELEKOMUNIKACJI I TELEMETRII "SEVITEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 778 923,3914 383 947,0222 625 378,821 557 659,205,810,86,946,3
AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 758 000,006 598 000,2821 557 000,00954 000,007,514,54,448,3
ENERGO - TEL SPÓŁKA AKCYJNA6 403 152,102 276 662,2317 264 151,65388 081,316,117,12,364,4
KONGSBERG MARITIME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 509 033,727 131 517,0713 915 022,242 194 921,2519,130,815,838,0
SAMAX SPÓŁKA AKCYJNA3 113 767,122 829 319,783 550 114,1924 171,170,80,90,79,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.