Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych36 44995,8%
własność prywatna krajowa pozostała5891,5%
własność zagraniczna5071,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1440,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1230,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1010,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej570,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych230,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej170,0%
własność państwowych osób prawnych160,0%
pozostałe370,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (24,7% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (18,2% największych podmiotów) oraz własność zagraniczna (16,2% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3824,7%
własność prywatna krajowa pozostała2818,2%
własność zagraniczna2516,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych159,7%
własność państwowych osób prawnych117,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej106,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej85,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej63,9%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności państwowych osób prawnych21,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych21,3%
pozostałe63,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność krajowych osób fizycznych (23,7% sumy kapitałów własnych), własność prywatna krajowa pozostała (15,5% sumy kapitałów własnych) oraz własność zagraniczna (15,1% sumy kapitałów własnych).

własność krajowych osób fizycznych661 497 620,26 zł23,7%
własność prywatna krajowa pozostała433 235 233,76 zł15,5%
własność zagraniczna421 784 915,55 zł15,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych332 824 762,26 zł11,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej313 745 981,55 zł11,2%
własność państwowych osób prawnych188 239 469,46 zł6,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej129 342 524,46 zł4,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej99 180 778,75 zł3,5%
własność skarbu państwa92 036 603,48 zł3,3%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności państwowych osób prawnych42 932 650,13 zł1,5%
pozostałe79 509 933 zł2,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.