Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (66,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 82466,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością54019,8%
spółki cywilne2519,2%
spółki jawne461,7%
spółki akcyjne351,3%
spółki komandytowe160,6%
spółdzielnie60,2%
spółki komandytowo-akcyjne60,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki akcyjne
spółki komandytowe
spółki komandytowo-akcyjne
spółdzielnie
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (53,3% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (31,7% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3253,3%
spółki akcyjne1931,7%
spółki jawne46,7%
indywidualna działalność gospodarcza23,3%
spółki komandytowo-akcyjne11,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.