Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję wyposażenia elektrycznego do pojazdów silnikowych, takiego, jak: prądnice, alternatory, świece zapłonowe, zespoły przewodów do układu zapłonowego, elektryczne systemy otwierania okien i drzwi, wycieraczki do szyb oraz nadmuch elektryczny zapobiegający oszronieniu lub zamgleniu szyb, zespoły wskaźników do tablicy rozdzielczej, regulatory napięcia prądu itp.,
  • produkcję sprzęgieł elektromagnetycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji akumulatorów do pojazdów, sklasyfikowanej w 27.20.Z,
  • produkcji sprzętu oświetleniowego do pojazdów silnikowych, sklasyfikowanej w 27.40.Z,
  • produkcji pomp do pojazdów silnikowych i silników, sklasyfikowanej w 28.13.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 238 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,8% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009253
31 marca 2010254
30 czerwca 2010261
30 września 2010257
31 grudnia 2010257
31 marca 2011250
30 czerwca 2011252
30 września 2011255
31 grudnia 2011257
31 marca 2012247
30 czerwca 2012247
30 września 2012247
31 grudnia 2012249
31 marca 2013250
30 czerwca 2013250
30 września 2013251
31 grudnia 2013242
31 marca 2014236
30 czerwca 2014238
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,4% ogółu), wielkopolskie (11,3% ogółu) oraz podlaskie (8,8% ogółu).

mazowieckie3916,4%
wielkopolskie2711,3%
podlaskie218,8%
śląskie218,8%
kujawsko-pomorskie218,8%
dolnośląskie208,4%
łódzkie177,1%
małopolskie145,9%
warmińsko-mazurskie114,6%
podkarpackie114,6%
lubuskie114,6%
pomorskie72,9%
lubelskie62,5%
opolskie52,1%
zachodniopomorskie41,7%
świętokrzyskie31,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (58,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza14058,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6025,2%
spółki cywilne2711,3%
spółdzielnie41,7%
spółki jawne41,7%
spółki akcyjne20,8%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (76,1% podmiotów), własność zagraniczna (12,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych18176,1%
własność zagraniczna2912,2%
własność prywatna krajowa pozostała135,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej72,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych52,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (75,6% podmiotów) i od 10 do 49 (9,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych18075,6%
od 10 do 49 zatrudnionych229,2%
powyżej 250 zatrudnionych198,0%
od 50 do 249 zatrudnionych177,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z)2 530 494 310,88799 757 385,485 152 723 734,39172 636 263,296,821,63,468,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 22 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SE BORDNETZE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,4 mld zł), LEONI KABEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (788,0 mln zł) oraz VALEO ELECTRIC AND ELECTRONIC SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (684,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SE BORDNETZE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)297 554 500,0043 802 400,001 368 579 600,0028 255 600,289,564,52,185,3
LEONI KABEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ392 172 000,0099 377 000,00788 008 000,008 464 000,222,28,51,174,7
VALEO ELECTRIC AND ELECTRONIC SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ282 883 800,0083 617 400,29684 731 500,0029 433 000,0010,435,24,370,4
KIMBALL ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)493 757 500,00155 714 600,00462 001 600,0031 100 600,116,320,06,768,5
Grupa Kapitałowa KIMBALL ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)510 825 100,00137 639 900,00461 330 500,2213 555 200,002,79,92,973,1
YAZAKI AUTOMOTIVE PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ76 957 137,8640 840 262,97282 391 750,2416 152 331,8621,039,65,746,9
SEWS -CABIND POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)131 285 300,2365 997 200,00258 425 000,0022 972 300,0017,534,88,949,7
PKC GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ217 580 928,2018 841 378,78215 868 730,701 466 156,530,77,80,791,3
SEWS-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)70 671 800,0051 783 400,28191 534 400,001 800 000,002,63,50,926,7
MOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)84 075 682,4028 838 261,00137 625 417,001 101 555,001,33,80,865,7
AC SPÓŁKA AKCYJNA71 962 711,9254 341 213,30118 289 203,2621 087 624,8529,338,817,824,5
SEWS-COMPONENTS EUROPE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)43 174 600,0012 881 500,00110 031 400,00-3 973 099,77-9,2-30,8-3,670,2
KABEL-TECHNIK-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 472 434,5911 417 541,5598 726 793,754 317 626,277,537,84,480,1
AQ WIRING SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 336 500,866 819 491,9579 623 581,534 483 709,7713,565,85,679,5
BORG AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)41 593 679,9119 057 467,7472 513 641,145 541 568,5713,329,17,654,2
SEGU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 950 413,73925 542,4371 488 263,073 805 620,448,9411,25,397,9
TRUCK-LITE EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 440 010,3311 873 369,1454 162 056,951 153 585,586,69,72,131,9
LEONI AUTOKABEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)96 994 593,7568 879 844,3848 133 605,461 643 875,631,72,43,429,0
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POL-ELEKTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 006 923,309 095 174,5942 986 080,26825 423,293,89,11,958,7
RIMASTER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 427 469,411 368 190,0828 928 416,64250 011,892,418,30,986,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.