Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów, takich jak samochody:
    • dostawcze, ciężarowe, ciągniki przystosowane do poruszania się po wszystkich typach dróg z możliwością dołączania naczep, samowyładowcze przystosowane do wszystkich typów dróg itp.,
  • produkcję podwozi do ww. pojazdów samochodowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji sprzętu oświetleniowego do ww. pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 27.40.Z,
  • produkcji nadwozi do ww. pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 29.20.Z,
  • produkcji wyposażenia elektrycznego do ww. pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 29.31.Z,
  • produkcji części i akcesoriów do ww. pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 29.32.Z,
  • konserwacji, napraw i przebudowy ww. pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 45.20.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 24 aktywne podmioty działające w tej branży, o 7,7% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200919
31 marca 201021
30 czerwca 201023
30 września 201026
31 grudnia 201026
31 marca 201126
30 czerwca 201125
30 września 201125
31 grudnia 201127
31 marca 201227
30 czerwca 201226
30 września 201226
31 grudnia 201224
31 marca 201326
30 czerwca 201326
30 września 201328
31 grudnia 201324
31 marca 201424
30 czerwca 201424
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa podlaskie (12,5% ogółu), małopolskie (12,5% ogółu) oraz dolnośląskie (12,5% ogółu).

podlaskie312,5%
małopolskie312,5%
dolnośląskie312,5%
pomorskie28,3%
śląskie28,3%
zachodniopomorskie28,3%
świętokrzyskie28,3%
lubelskie28,3%
lubuskie28,3%
mazowieckie14,2%
wielkopolskie14,2%
kujawsko-pomorskie14,2%
warmińsko-mazurskie00,0%
opolskie00,0%
łódzkie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (54,2% podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (29,2% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1354,2%
indywidualna działalność gospodarcza729,2%
spółki cywilne28,3%
spółki akcyjne14,2%
spółki jawne14,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (62,5% podmiotów), własność zagraniczna (12,5% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej (8,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1562,5%
własność zagraniczna312,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej28,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych28,3%
własność prywatna krajowa pozostała14,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej14,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (79,2% podmiotów) i od 50 do 249 (8,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1979,2%
od 50 do 249 zatrudnionych28,3%
od 10 do 49 zatrudnionych28,3%
powyżej 250 zatrudnionych14,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (PKD 29.10.D)826 092 300,00363 967 100,001 301 947 600,0045 161 200,005,512,43,555,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MAN TRUCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,3 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MAN TRUCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ826 092 300,30363 967 100,001 301 947 600,0045 161 200,005,512,43,555,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.