Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję samochodów osobowych z silnikiem z zapłonem iskrowym,
 • produkcję samochodów osobowych z silnikiem z zapłonem samoczynnym,
 • produkcję samochodów osobowych z silnikiem zasilanym gazem: LPG, CNG,
 • produkcję samochodów osobowych z napędem hybrydowym,
 • produkcję samochodów osobowych z napędem elektrycznym,
 • produkcję samochodów osobowych z silnikiem zasilanym biopaliwami,
 • produkcję pozostałych samochodów osobowych do przewozu osób,
 • produkcję podwozi do samochodów osobowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sprzętu oświetleniowego do samochodów osobowych, sklasyfikowanej w 27.40.Z,
 • produkcji nadwozi do samochodów osobowych, sklasyfikowanej w 29.20.Z,
 • produkcji wyposażenia elektrycznego do samochodów osobowych, sklasyfikowanej w 29.31.Z,
 • produkcji części i akcesoriów do samochodów osobowych, sklasyfikowanej w 29.32.Z,
 • konserwacji, naprawy i przebudowy samochodów osobowych, sklasyfikowanych w 45.20.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 63 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,6% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200951
31 marca 201053
30 czerwca 201059
30 września 201058
31 grudnia 201059
31 marca 201161
30 czerwca 201164
30 września 201165
31 grudnia 201165
31 marca 201265
30 czerwca 201267
30 września 201268
31 grudnia 201267
31 marca 201366
30 czerwca 201364
30 września 201366
31 grudnia 201365
31 marca 201464
30 czerwca 201463
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (28,6% ogółu), śląskie (14,3% ogółu) oraz wielkopolskie (12,7% ogółu).

mazowieckie1828,6%
śląskie914,3%
wielkopolskie812,7%
dolnośląskie711,1%
zachodniopomorskie69,5%
małopolskie46,3%
podkarpackie46,3%
kujawsko-pomorskie23,2%
warmińsko-mazurskie11,6%
opolskie11,6%
lubuskie11,6%
lubelskie11,6%
łódzkie11,6%
świętokrzyskie00,0%
podlaskie00,0%
pomorskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (49,2% podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (33,3% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3149,2%
indywidualna działalność gospodarcza2133,3%
spółki akcyjne57,9%
spółki cywilne57,9%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych11,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (57,1% podmiotów), własność zagraniczna (20,6% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej (6,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3657,1%
własność zagraniczna1320,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej46,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej46,3%
własność prywatna krajowa pozostała34,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej23,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej11,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (81,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5181,0%
od 10 do 49 zatrudnionych812,7%
powyżej 250 zatrudnionych46,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja samochodów osobowych (PKD 29.10.B)14 742 511 666,367 176 686 425,6431 596 245 457,38406 944 920,582,85,71,351,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to FIAT AUTO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (16,4 mld zł) oraz VOLKSWAGEN POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (7,5 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
FIAT AUTO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA6 649 907 676,362 409 196 835,6416 406 001 107,38-81 653 778,90-1,2-3,4-0,563,8
VOLKSWAGEN POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 501 966 690,452 386 175 660,007 536 831 360,00290 107 550,008,312,23,931,9
GENERAL MOTORS MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 086 945 000,001 767 609 130,407 454 621 990,00305 620 750,009,917,34,142,7
Grupa Kapitałowa FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA1 688 277 800,00723 967 800,00383 675 700,00-196 108 599,69-11,6-27,1-51,157,1
FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA1 503 692 300,00613 704 800,29198 791 000,00-107 129 600,00-7,1-17,5-53,959,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.