Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (28,6% ogółu), śląskie (14,3% ogółu) oraz wielkopolskie (12,7% ogółu).

mazowieckie1828,6%
śląskie914,3%
wielkopolskie812,7%
dolnośląskie711,1%
zachodniopomorskie69,5%
małopolskie46,3%
podkarpackie46,3%
kujawsko-pomorskie23,2%
warmińsko-mazurskie11,6%
opolskie11,6%
lubuskie11,6%
lubelskie11,6%
łódzkie11,6%
świętokrzyskie00,0%
podlaskie00,0%
pomorskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
małopolskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
lubuskie
świętokrzyskie
pomorskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 województwach.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo śląskie (50,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 4 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie250,0%
wielkopolskie125,0%
mazowieckie125,0%
pomorskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
podlaskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
dolnośląskie00,0%
małopolskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.