Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję suszarni do drewna, pulpy papierowej, papieru, tektury lub innych materiałów, z wyłączeniem produktów rolnych i wyrobów tekstylnych,
 • produkcję maszyn drukarskich i introligatorskich, maszyn do prac pomocniczych przy drukowaniu na różnego rodzaju materiałach,
 • produkcję maszyn do wytwarzania płytek, cegieł, formowanych elementów ceramicznych, rur, elektrod grafitowych, kredy do pisania itp.,
 • produkcję maszyn do produkcji półprzewodników,
 • produkcję wielozadaniowych robotów przemysłowych przeznaczonych do wykonywania funkcji specjalnych,
 • produkcję różnorodnych specjalistycznych maszyn i wyposażenia, takich jak:
  • maszyny do montażu lamp elektrycznych i elektronicznych, lamp elektronowych lub żarówek,
  • maszyny do wytwarzania lub hartowania szkła i wyrobów szklanych, szklanych włókien lub przędzy,
  • maszyny i urządzenia do rozdzielania izotopów,
 • produkcję sprzętu do osiowania i wyważania opon; sprzęt do wyważania, z wyłączeniem wyważania kół,
 • produkcję centralnych systemów smarowania,
 • produkcję maszyn i urządzeń startowych do statków powietrznych, urządzeń do katapultowania oraz podobnych maszyn i urządzeń,
 • produkcję łóżek opalających,
 • produkcję urządzeń automatycznych kręgielni (np. urządzeń do ustawiania kręgli),
 • produkcję karuzeli, huśtawek, strzelnic i pozostałych urządzeń dla wesołych miasteczek.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji urządzeń dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 27.5,
 • produkcji fotokopiarek itp., sklasyfikowanej w 28.23.Z,
 • produkcji maszyn do obróbki ebonitu, tworzyw sztucznych lub szkła na zimno, sklasyfikowanej w 28.49.Z,
 • produkcji wlewnic, sklasyfikowanej w 28.91.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 724 aktywne podmioty działające w tej branży, o 7,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009448
31 marca 2010474
30 czerwca 2010497
30 września 2010509
31 grudnia 2010519
31 marca 2011547
30 czerwca 2011563
30 września 2011570
31 grudnia 2011582
31 marca 2012599
30 czerwca 2012604
30 września 2012627
31 grudnia 2012633
31 marca 2013658
30 czerwca 2013673
30 września 2013677
31 grudnia 2013687
31 marca 2014706
30 czerwca 2014724
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,2% ogółu), śląskie (14,0% ogółu) oraz wielkopolskie (12,0% ogółu).

mazowieckie14620,2%
śląskie10114,0%
wielkopolskie8712,0%
małopolskie567,7%
kujawsko-pomorskie537,3%
dolnośląskie506,9%
łódzkie496,8%
pomorskie385,2%
podkarpackie324,4%
świętokrzyskie243,3%
lubuskie202,8%
opolskie192,6%
zachodniopomorskie182,5%
warmińsko-mazurskie121,7%
podlaskie101,4%
lubelskie91,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (53,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (33,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza38453,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością24533,8%
spółki cywilne456,2%
spółki jawne172,3%
spółki komandytowe162,2%
spółki akcyjne111,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,4%
spółki komandytowo-akcyjne20,3%
spółdzielnie10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (81,9% podmiotów), własność zagraniczna (5,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych59381,9%
własność zagraniczna415,7%
własność prywatna krajowa pozostała253,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych243,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej192,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej111,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,7%
własność skarbu państwa40,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (80,5% podmiotów) i od 10 do 49 (14,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych58380,5%
od 10 do 49 zatrudnionych10614,6%
od 50 do 249 zatrudnionych344,7%
powyżej 250 zatrudnionych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z)503 605 773,97288 232 350,16659 515 183,3533 773 529,926,711,75,142,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 16 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to E.G.O. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (140,8 mln zł), AEBI SCHMIDT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (130,0 mln zł) oraz AUTOROBOT-STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (67,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
E.G.O. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 253 002,098 581 922,17140 783 721,00119 511,420,31,40,179,2
AEBI SCHMIDT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 111 778,3034 798 938,21130 016 403,5111 384 661,3720,332,78,838,0
AUTOROBOT-STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ74 876 705,2845 912 129,2467 000 420,031 630 845,452,23,62,438,7
SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA27 958 242,1419 056 106,8043 132 280,193 412 624,2812,217,97,931,8
FABRYKA APARATURY CHEMICZNEJ "CHEMOMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 476 306,6918 252 815,7042 144 810,53-107 825,04-0,4-0,6-0,333,6
UNIMOULD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 312 678,9126 472 027,0836 315 555,573 376 975,2210,812,89,315,5
HUTA ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA71 567 411,8946 089 876,6032 197 300,55819 519,041,21,82,635,6
EBS INK-JET SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 420 282,1424 525 630,5829 872 057,804 793 389,6518,119,516,17,2
MATUSEWICZ BUDOWA MASZYN SPÓŁKA JAWNA25 953 918,7411 450 578,9628 851 006,52638 547,632,55,62,255,9
RAFIZ STRYGNER I DYCZKOWSCY SPÓŁKA JAWNA16 046 061,985 551 982,2421 036 828,82-507 328,53-3,2-9,1-2,465,4
REMOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 544 081,744 907 773,4219 820 544,571 825 071,195,837,29,284,4
WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO - TECHNOLOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA25 923 531,5218 888 169,0319 332 946,643 296 993,4712,717,517,127,1
SOLARIS LASER SPÓŁKA AKCYJNA11 223 228,6010 289 927,4815 363 176,66927 867,688,39,06,08,3
TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA6 587 601,243 915 015,8013 752 919,26985 403,6115,025,27,240,6
JURMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 842 127,947 522 408,6611 558 242,922 494 541,5310,933,221,667,1
ZAKŁADY MASZYNOWE "HAMECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 508 815,352 017 049,938 336 970,96-1 317 266,77-20,2-65,3-15,869,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.