Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję przemysłowych urządzeń chłodniczych i zamrażających,
  • produkcję urządzeń klimatyzacyjnych, włączając do pojazdów samochodowych,
  • produkcję wentylatorów nieprzeznaczonych dla gospodarstw domowych,
  • produkcję wymienników ciepła,
  • produkcję urządzeń do skraplania powietrza lub gazu,
  • produkcję wentylatorów (dachowych, szczytowych itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji chłodziarek i zamrażarek oraz wentylatorów dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanej w 27.51.Z,

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 112 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 071
31 marca 20101 098
30 czerwca 20101 116
30 września 20101 118
31 grudnia 20101 125
31 marca 20111 108
30 czerwca 20111 093
30 września 20111 088
31 grudnia 20111 084
31 marca 20121 085
30 czerwca 20121 085
30 września 20121 095
31 grudnia 20121 092
31 marca 20131 097
30 czerwca 20131 100
30 września 20131 107
31 grudnia 20131 108
31 marca 20141 108
30 czerwca 20141 112
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,0% ogółu), śląskie (14,6% ogółu) oraz pomorskie (13,3% ogółu).

mazowieckie18917,0%
śląskie16214,6%
pomorskie14813,3%
wielkopolskie918,2%
dolnośląskie847,6%
małopolskie847,6%
łódzkie696,2%
kujawsko-pomorskie635,7%
zachodniopomorskie514,6%
podkarpackie353,1%
lubelskie343,1%
lubuskie262,3%
świętokrzyskie232,1%
opolskie191,7%
warmińsko-mazurskie181,6%
podlaskie161,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (64,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (20,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza71564,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością22420,1%
spółki cywilne11410,3%
spółki jawne272,4%
spółki komandytowe151,3%
spółki akcyjne111,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,3%
spółki komandytowo-akcyjne30,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,4% podmiotów), własność zagraniczna (5,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych96186,4%
własność zagraniczna585,2%
własność prywatna krajowa pozostała524,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych121,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej100,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej90,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (86,2% podmiotów) i od 10 do 49 (10,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych95986,2%
od 10 do 49 zatrudnionych11310,2%
od 50 do 249 zatrudnionych383,4%
powyżej 250 zatrudnionych20,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z)1 173 418 270,86495 177 735,791 550 630 896,1270 677 188,846,014,34,657,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 29 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SANDEN MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (429,3 mln zł), VTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (164,1 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa GEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (133,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SANDEN MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)328 351 049,7558 476 393,75429 287 432,88-10 249 695,07-3,1-17,5-2,482,2
VTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 682 247,9414 628 458,27164 073 880,339 035 036,3611,561,85,581,4
Grupa Kapitałowa GEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ103 388 773,9449 180 364,21132 967 534,697 589 688,957,315,45,752,4
SEST-LUVE-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ101 764 519,7269 631 653,31117 047 716,3517 213 794,3716,924,714,731,6
JBG-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ75 966 767,5538 936 015,73105 822 358,3013 588 223,6417,934,912,848,8
GEA TECHNIKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 621 871,8117 458 377,6572 584 989,53-165 292,74-0,3-1,0-0,271,2
GEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 264 166,1236 219 251,0460 382 545,167 754 982,5816,421,412,823,4
VBW ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 405 009,894 377 522,6154 277 083,74387 157,992,58,80,771,6
Grupa Kapitałowa DORA METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 049 342,2934 649 561,6949 514 694,4548 731,360,10,10,119,5
KARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 501 954,405 863 974,9939 897 586,43662 903,033,411,31,769,9
BOLARUS SPÓŁKA AKCYJNA27 280 187,3519 401 456,6438 206 272,071 281 679,184,76,63,428,9
KMW ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 106 023,3011 793 744,5234 383 766,21290 499,041,22,50,853,0
ES SYSTEM K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)19 389 075,5012 183 003,5933 683 157,031 437 335,727,411,84,337,2
MOBILE CLIMATE CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 021 219,281 928 122,2533 413 130,27-1 241 717,57-2,9-64,4-3,795,5
VTS PLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 740 030,4031 371 218,4331 832 870,489 440 992,5525,030,129,716,9
KLIMOR SPÓŁKA AKCYJNA13 858 921,315 712 002,8429 759 146,661 476 466,0910,725,95,058,8
DORA METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 367 146,5729 359 738,7228 593 819,7266 207,600,20,20,214,6
FABRYKA URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNYCH "KONWEKTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 915 236,3025 418 948,8728 240 774,341 601 109,955,26,35,717,8
JUWENT SZYMAŃSKI, NOWAKOWSKI - SPÓŁKA JAWNA17 580 691,4310 083 741,2127 953 238,492 109 385,9112,020,97,642,6
KLINGENBURG INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 291 297,5020 803 141,7826 319 384,846 791 027,7928,032,625,814,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.