Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (58,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 71458,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 03025,1%
spółki cywilne86810,7%
spółki jawne1912,4%
spółki akcyjne1541,9%
spółki komandytowe710,9%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych230,3%
spółdzielnie210,3%
spółki komandytowo-akcyjne120,1%
przedsiębiorstwa państwowe10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki akcyjne
spółki komandytowe
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółdzielnie
spółki komandytowo-akcyjne
przedsiębiorstwa państwowe
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (58,3% największych podmiotów), spółki akcyjne (35,6% największych podmiotów) oraz spółki jawne (2,0% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością17258,3%
spółki akcyjne10535,6%
spółki jawne62,0%
indywidualna działalność gospodarcza51,7%
spółki komandytowe10,3%
przedsiębiorstwa państwowe10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.