Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję szyn zbiorczych, przewodników elektrycznych, z wyłączeniem stosowanych w aparaturze łączeniowej,
 • produkcję przerywaczy ziemnozwarciowych (GFCI),
 • produkcję oprawek lampowych,
 • produkcję odgromników i cewek,
 • produkcję przełączników do przewodów instalacji elektrycznej (np. przełączników naciskowych, wyłączników przyciskowych, przełączników migowych, zapadek),
 • produkcję elektrycznych gniazdek i wtyczek,
 • produkcję skrzynek i puszek do instalacji elektrycznej (np. dla przyłączy, gniazdek wtykowych, przełączników),
 • produkcję elektrycznych przyłączy i elementów instalacji,
 • produkcję osprzętu instalacyjnego do słupów i elementów linii przesyłowych,
 • produkcję elementów nieprzewodzących prądu z tworzyw sztucznych do sprzętu instalacyjnego, włączając skrzynki przyłączeniowe z tworzyw sztucznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji izolatorów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.43.Z,
 • produkcji elektronicznych złączy, gniazdek i przełączników, sklasyfikowanej 26.11.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 142 aktywne podmioty działające w tej branży, o 10,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200975
31 marca 201086
30 czerwca 201087
30 września 201094
31 grudnia 201099
31 marca 2011109
30 czerwca 2011108
30 września 2011117
31 grudnia 2011119
31 marca 2012124
30 czerwca 2012133
30 września 2012133
31 grudnia 2012132
31 marca 2013122
30 czerwca 2013128
30 września 2013132
31 grudnia 2013135
31 marca 2014139
30 czerwca 2014142
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,5% ogółu), wielkopolskie (13,4% ogółu) oraz śląskie (13,4% ogółu).

mazowieckie3222,5%
wielkopolskie1913,4%
śląskie1913,4%
łódzkie149,9%
małopolskie117,7%
pomorskie96,3%
dolnośląskie96,3%
podlaskie64,2%
kujawsko-pomorskie64,2%
zachodniopomorskie64,2%
lubelskie42,8%
warmińsko-mazurskie32,1%
opolskie10,7%
lubuskie10,7%
podkarpackie10,7%
świętokrzyskie10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (66,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza9566,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1913,4%
spółki cywilne149,9%
spółki akcyjne74,9%
spółki jawne53,5%
spółki komandytowo-akcyjne10,7%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,4% podmiotów), własność zagraniczna (3,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych12789,4%
własność zagraniczna53,5%
własność prywatna krajowa pozostała32,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej21,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych21,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (83,1% podmiotów) i od 10 do 49 (7,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych11883,1%
od 10 do 49 zatrudnionych117,7%
od 50 do 249 zatrudnionych85,6%
powyżej 250 zatrudnionych53,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z)443 698 410,41341 963 410,09395 920 233,7521 038 391,794,76,25,322,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 8 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to KONTAKT-SIMON SPÓŁKA AKCYJNA (78,0 mln zł), Z.S.E. "OSPEL" SPÓŁKA AKCYJNA (77,3 mln zł) oraz ELDA-ELTRA ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA AKCYJNA (72,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
KONTAKT-SIMON SPÓŁKA AKCYJNA89 992 110,2870 240 369,1178 022 974,481 143 363,151,31,61,522,0
Z.S.E. "OSPEL" SPÓŁKA AKCYJNA78 890 515,4758 718 183,9477 262 053,898 357 057,7510,614,210,825,6
ELDA-ELTRA ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA AKCYJNA113 977 262,7799 491 488,4472 122 732,091 937 484,641,72,02,712,7
BERKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 771 475,7334 304 357,8959 230 612,287 942 358,3117,023,213,426,7
PRZEDSIĘBIORSTWO "SIMET" SPÓŁKA AKCYJNA36 794 350,2525 538 750,5857 466 474,70774 747,282,13,01,430,6
TARNOWSKIE ZAKŁADY OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO "TAREL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 949 482,3536 087 827,8123 203 218,22990 133,862,02,74,326,3
KARLIK ELEKTROTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 434 679,389 017 530,8916 825 039,32204 667,191,42,31,237,5
ZAKŁADY SPRZĘTU INSTALACYJNEGO "POLAM-NAKŁO" SPÓŁKA AKCYJNA13 888 534,188 564 903,0211 787 128,77-311 418,36-2,2-3,6-2,638,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.