Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję baterii i akumulatorów, doładowywanych lub nie.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ogniw i baterii galwanicznych:
  • ogniw zawierających dwutlenek manganu, dwutlenek rtęci, tlenek srebra itp.,
 • produkcję akumulatorów elektrycznych oraz części do nich, takie jak:
  • separatory, pojemniki, pokrywy,
 • produkcję baterii akumulatorowych kwasowo-ołowiowych,
 • produkcję baterii akumulatorowych kadmowo-niklowych,
 • produkcję baterii akumulatorowych NiMH (nikiel-wodorek metalu),
 • produkcję baterii akumulatorowych litowych,
 • produkcję baterii ogniw suchych,
 • produkcję baterii ogniw mokrych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 118 aktywnych podmiotów działających w tej branży, tyle samo co rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009109
31 marca 2010111
30 czerwca 2010112
30 września 2010112
31 grudnia 2010117
31 marca 2011115
30 czerwca 2011115
30 września 2011111
31 grudnia 2011114
31 marca 2012115
30 czerwca 2012114
30 września 2012117
31 grudnia 2012118
31 marca 2013118
30 czerwca 2013118
30 września 2013118
31 grudnia 2013119
31 marca 2014120
30 czerwca 2014118
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (40,7% ogółu), wielkopolskie (17,8% ogółu) oraz mazowieckie (16,9% ogółu).

śląskie4840,7%
wielkopolskie2117,8%
mazowieckie2016,9%
dolnośląskie65,1%
kujawsko-pomorskie54,2%
małopolskie43,4%
łódzkie43,4%
pomorskie32,5%
podkarpackie32,5%
lubuskie21,7%
świętokrzyskie10,8%
opolskie10,8%
zachodniopomorskie00,0%
lubelskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (39,0% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (39,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (14,4% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4639,0%
indywidualna działalność gospodarcza4639,0%
spółki cywilne1714,4%
spółki komandytowe32,5%
spółki akcyjne32,5%
spółki jawne32,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (71,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (12,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (8,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych8471,2%
własność prywatna krajowa pozostała1512,7%
własność zagraniczna108,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej32,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych32,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej21,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (79,7% podmiotów) i od 10 do 49 (10,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9479,7%
od 10 do 49 zatrudnionych1210,2%
od 50 do 249 zatrudnionych86,8%
powyżej 250 zatrudnionych43,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja baterii i akumulatorów (PKD 27.20.Z)824 681 486,19467 462 667,861 437 941 322,3169 650 904,578,514,94,843,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 9 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to EXIDE TECHNOLOGIES SPÓLKA AKCYJNA (738,5 mln zł), ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA AKCYJNA (180,0 mln zł) oraz PANASONIC ENERGY POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (127,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
EXIDE TECHNOLOGIES SPÓLKA AKCYJNA (*)337 960 000,00123 713 600,00738 456 900,4237 576 700,0011,130,45,163,4
ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA AKCYJNA137 577 979,37110 549 537,40180 011 709,2119 739 943,4414,417,911,019,7
PANASONIC ENERGY POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (*)93 779 000,0078 702 300,00127 528 000,00136 100,110,20,20,116,1
ENERSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)112 523 855,0089 837 499,00113 205 999,004 109 377,313,74,63,620,2
JENOX AKUMULATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ55 335 217,3014 313 606,81105 417 830,332 393 976,104,316,72,374,1
WAMTECHNIK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 392 653,3113 042 204,9352 635 271,682 329 463,899,217,94,448,6
S.I.A.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 200 268,5514 672 537,8444 124 728,74315 618,871,62,20,723,6
LOXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 422 852,5616 551 855,6543 153 858,102 468 341,728,114,95,745,6
ZAKŁADY ELEKTROCHEMICZNE ALCO-MOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 489 661,316 079 526,4633 407 025,98581 383,554,79,61,751,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.