Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję niezapisanych:

  • magnetycznych taśm i kaset służących do rejestrowania obrazu i dźwięku,
  • dyskietek,
  • nośników napędu dysków optycznych i twardych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • reprodukcji zapisanych nośników informacji (nośniki komputerowe, dźwięk, obraz itp.), sklasyfikowanej w 18.20.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 29 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 9,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200940
31 marca 201038
30 czerwca 201039
30 września 201041
31 grudnia 201040
31 marca 201140
30 czerwca 201134
30 września 201134
31 grudnia 201134
31 marca 201232
30 czerwca 201232
30 września 201231
31 grudnia 201231
31 marca 201331
30 czerwca 201332
30 września 201332
31 grudnia 201332
31 marca 201432
30 czerwca 201429
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (31,0% ogółu), mazowieckie (20,7% ogółu) oraz śląskie (13,8% ogółu).

wielkopolskie931,0%
mazowieckie620,7%
śląskie413,8%
małopolskie413,8%
pomorskie310,3%
łódzkie13,4%
dolnośląskie13,4%
lubuskie13,4%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
opolskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubelskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (55,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1655,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością931,0%
spółki cywilne310,3%
spółki akcyjne13,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (6,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2586,2%
własność zagraniczna26,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej13,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej13,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 2 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (89,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2689,7%
od 10 do 49 zatrudnionych310,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.