Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (64,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (20,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 83864,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 23920,7%
spółki cywilne64010,7%
spółki akcyjne951,6%
spółki jawne921,5%
spółki komandytowe410,7%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych190,3%
spółki komandytowo-akcyjne110,2%
spółdzielnie70,1%
stowarzyszenia10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki akcyjne
spółki jawne
spółki komandytowe
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki komandytowo-akcyjne
spółdzielnie
stowarzyszenia
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (56,9% największych podmiotów), spółki akcyjne (34,9% największych podmiotów) oraz spółki komandytowe (1,8% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6256,9%
spółki akcyjne3834,9%
spółki komandytowe21,8%
spółki jawne21,8%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,9%
spółki komandytowo-akcyjne10,9%
indywidualna działalność gospodarcza10,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.