Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 153 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009133
31 marca 2010150
30 czerwca 2010154
30 września 2010155
31 grudnia 2010154
31 marca 2011152
30 czerwca 2011154
30 września 2011153
31 grudnia 2011151
31 marca 2012142
30 czerwca 2012146
30 września 2012148
31 grudnia 2012150
31 marca 2013154
30 czerwca 2013148
30 września 2013153
31 grudnia 2013151
31 marca 2014151
30 czerwca 2014153
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,5% ogółu), śląskie (13,1% ogółu) oraz dolnośląskie (13,1% ogółu).

mazowieckie3925,5%
śląskie2013,1%
dolnośląskie2013,1%
wielkopolskie127,8%
małopolskie95,9%
zachodniopomorskie85,2%
kujawsko-pomorskie74,6%
pomorskie74,6%
łódzkie63,9%
lubelskie53,3%
opolskie42,6%
lubuskie42,6%
podlaskie42,6%
warmińsko-mazurskie32,0%
świętokrzyskie32,0%
podkarpackie21,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (71,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza10971,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2717,6%
spółki cywilne74,6%
spółki jawne42,6%
spółki akcyjne21,3%
spółki komandytowe21,3%
spółdzielnie10,7%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych14393,5%
własność prywatna krajowa pozostała32,0%
własność zagraniczna21,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych21,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych14393,5%
od 10 do 49 zatrudnionych85,2%
od 50 do 249 zatrudnionych21,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.6)62 413 677,5135 739 949,7726 329 467,101 359 532,622,23,85,242,7
Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.60)62 413 677,5135 739 949,7726 329 467,101 359 532,622,23,85,242,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to FABRYKA APARATURY RENTGENOWSKIEJ I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH "FARUM" SPÓŁKA AKCYJNA (14,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
FABRYKA APARATURY RENTGENOWSKIEJ I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH "FARUM" SPÓŁKA AKCYJNA15 504 302,2711 259 060,4914 562 806,773 009 678,6919,426,720,727,4
ASPEL SPÓŁKA AKCYJNA46 909 375,7324 480 889,6011 766 660,33-1 650 146,07-3,5-6,7-14,047,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.