Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Dwie podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (21,7 mld zł) oraz produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych (6,6 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja metali (PKD 24)37 022 332 884,4121 290 325 313,6536 711 998 372,24278 866 555,480,81,30,842,5
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.1)24 953 482 518,0514 834 107 041,3821 723 171 604,42-224 912 966,61-0,9-1,5-1,040,6
Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych (PKD 24.4)5 331 276 257,713 039 170 566,586 649 721 664,34269 655 368,315,18,94,143,0
Odlewnictwo metali (PKD 24.5)2 608 664 836,041 094 013 476,313 597 470 945,69113 215 168,314,310,43,258,1
Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3)2 489 961 908,841 570 575 697,262 812 881 851,47113 397 186,144,67,24,036,9
Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.2)1 638 947 363,77752 458 532,121 928 752 306,327 511 799,330,51,00,454,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 15 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (21,7 mld zł), produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (3,1 mld zł) oraz odlewnictwo żeliwa (2,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja metali (PKD 24)37 022 332 884,4121 290 325 313,6536 711 998 372,24278 866 555,480,81,30,842,5
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z)24 953 482 518,0514 834 107 041,3821 723 171 604,42-224 912 966,61-0,9-1,5-1,040,6
Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (PKD 24.42.B)3 090 571 571,941 926 713 772,803 115 672 080,06184 192 528,746,09,65,937,7
Odlewnictwo żeliwa (PKD 24.51.Z)1 412 675 298,75527 855 211,472 278 570 425,4447 988 380,173,49,12,162,6
Produkcja ołowiu, cynku i cyny (PKD 24.43.Z)1 393 982 636,98719 239 909,061 995 627 008,3180 589 436,655,811,24,048,4
Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.20.Z)1 638 947 363,77752 458 532,121 928 752 306,327 511 799,330,51,00,454,1
Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno (PKD 24.32.Z)1 656 069 457,431 386 217 736,111 711 957 265,46150 859 536,589,110,98,816,3
Produkcja miedzi (PKD 24.44.Z)691 148 423,72301 500 956,971 152 710 882,52-3 752 053,34-0,5-1,2-0,356,4
Odlewnictwo metali lekkich (PKD 24.53.Z)744 768 931,17324 644 218,82959 893 464,0145 535 673,316,114,04,756,4
Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z)591 718 568,55153 910 590,89732 163 510,2525 556 375,024,316,63,574,0
Odlewnictwo staliwa (PKD 24.52.Z)413 181 450,99216 717 546,94294 145 249,0518 342 425,574,48,56,247,6
Produkcja drutu (PKD 24.34.Z)159 559 870,7882 629 889,10270 278 518,342 180 755,101,42,60,848,2
Produkcja aluminium hutniczego (PKD 24.42.A)98 381 625,0764 544 927,75224 493 693,455 451 456,265,58,52,434,4
Produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z)57 192 000,0027 171 000,00161 218 000,003 174 000,005,611,72,052,5
Produkcja prętów ciągnionych na zimno (PKD 24.31.Z)82 614 012,08-52 182 518,8498 482 557,42-65 199 480,56-78,9125,0-66,2163,2
Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (PKD 24.54.A)38 039 155,1324 796 499,0864 861 807,191 348 689,263,65,42,134,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.