Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,2% ogółu), śląskie (15,3% ogółu) oraz wielkopolskie (15,3% ogółu).

mazowieckie2825,2%
śląskie1715,3%
wielkopolskie1715,3%
małopolskie109,0%
dolnośląskie87,2%
pomorskie76,3%
opolskie65,4%
podkarpackie54,5%
łódzkie43,6%
kujawsko-pomorskie32,7%
zachodniopomorskie32,7%
lubelskie21,8%
lubuskie10,9%
podlaskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
opolskie
podkarpackie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
lubelskie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny