Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (54,8% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (26,5% podmiotów) oraz spółki akcyjne (6,5% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8554,8%
indywidualna działalność gospodarcza4126,5%
spółki akcyjne106,5%
spółki komandytowe74,5%
spółki cywilne53,2%
spółki komandytowo-akcyjne42,6%
spółki jawne21,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
indywidualna działalność gospodarcza
spółki akcyjne
spółki komandytowe
spółki cywilne
spółki komandytowo-akcyjne
spółki jawne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (53,3% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością853,3%
spółki akcyjne746,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.