Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję płyt i błon fotograficznych, papieru światłoczułego i pozostałych nienaświetlonych materiałów światłoczułych,
 • produkcję wyrobów chemicznych do zastosowań fotograficznych,
 • produkcję żelatyny i jej pochodnych,
 • produkcję pozostałych wyrobów chemicznych, takich jak:
  • peptony, pochodne peptonów, pozostałe substancje proteinowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • chemicznie modyfikowane oleje i tłuszcze,
  • materiały chemiczne wykorzystywane przy wykończaniu tekstyliów i skóry,
  • proszki i pasty wykorzystywane do lutowania miękkiego i twardego oraz spawania,
  • preparaty wykorzystywane do wytrawiania powierzchni metali,
  • gotowe dodatki do cementu,
  • węgiel aktywny, dodatki do olejów smarowych, gotowe przyspieszacze wulkanizacji, katalizatory i pozostałe produkty chemiczne do zastosowań przemysłowych,
  • środki przeciwstukowe, środki zapobiegające zamarzaniu,
  • roztwory do układów hydraulicznych,
  • złożone odczynniki laboratoryjne i diagnostyczne,
  • biopaliwa,
 • produkcję atramentów i tuszy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji wody destylowanej, sklasyfikowanej w 20.13.Z,
 • produkcji pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, sklasyfikowanej w 20.14.Z,
 • produkcji związków chemicznych, luzem, sklasyfikowanej w 20.13.Z, 20.14.Z,
 • produkcji farb drukarskich, sklasyfikowanej w 20.30.Z,
 • produkcji spoiw na bazie asfaltu, sklasyfikowanej w 23.99.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 579 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009505
31 marca 2010531
30 czerwca 2010534
30 września 2010532
31 grudnia 2010540
31 marca 2011539
30 czerwca 2011549
30 września 2011553
31 grudnia 2011553
31 marca 2012551
30 czerwca 2012558
30 września 2012561
31 grudnia 2012560
31 marca 2013557
30 czerwca 2013569
30 września 2013567
31 grudnia 2013568
31 marca 2014582
30 czerwca 2014579
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,9% ogółu), śląskie (13,0% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (8,1% ogółu).

mazowieckie15025,9%
śląskie7513,0%
kujawsko-pomorskie478,1%
dolnośląskie457,8%
wielkopolskie447,6%
łódzkie427,3%
pomorskie345,9%
małopolskie335,7%
podkarpackie223,8%
lubelskie213,6%
zachodniopomorskie172,9%
opolskie142,4%
świętokrzyskie122,1%
lubuskie91,6%
warmińsko-mazurskie91,6%
podlaskie50,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (43,4% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (36,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (12,1% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością25143,4%
indywidualna działalność gospodarcza21036,3%
spółki cywilne7012,1%
spółki jawne193,3%
spółki akcyjne162,8%
spółki komandytowe81,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,3%
spółki komandytowo-akcyjne20,3%
spółdzielnie10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (77,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (8,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (5,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych45177,9%
własność prywatna krajowa pozostała488,3%
własność zagraniczna305,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych203,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej132,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej71,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,5%
własność państwowych osób prawnych10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (84,8% podmiotów) i od 10 do 49 (11,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych49184,8%
od 10 do 49 zatrudnionych6711,6%
od 50 do 249 zatrudnionych203,5%
powyżej 250 zatrudnionych10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z)1 519 817 291,86772 609 885,872 318 122 717,2569 020 561,314,58,93,049,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 21 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to INDORAMA POLYMERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (611,0 mln zł), KOMAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (499,3 mln zł) oraz PIPELIFE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (239,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
INDORAMA POLYMERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ281 919 347,44135 813 686,17610 974 959,4811 087 045,843,98,21,851,8
KOMAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ270 667 115,502 630 508,14499 285 875,117 981 642,953,0303,41,699,0
PIPELIFE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA163 941 700,00120 376 700,00239 266 300,317 942 600,004,86,63,326,6
Grupa Kapitałowa BORYSZEW ERG SPÓŁKA AKCYJNA256 548 000,00186 182 000,00192 020 000,146 732 000,002,63,63,527,4
BORYSZEW ERG SPÓŁKA AKCYJNA254 403 000,00184 248 000,00186 958 000,006 516 000,182,63,53,527,6
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" SPÓŁKA AKCYJNA (*)86 279 345,0721 489 230,9096 433 025,38-3 387 240,56-3,9-15,8-3,575,1
ORGANIKA-CAR SPÓŁKA AKCYJNA (*)51 648 941,8217 854 962,6681 604 051,96-2 720 479,32-5,3-15,2-3,365,4
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE PIOTRKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 337 000,2422 900 000,0066 412 000,003 860 000,0013,216,95,821,9
ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" SPÓŁKA AKCYJNA (*)41 682 909,9411 734 930,2664 202 455,12-2 253 129,35-5,4-19,2-3,571,9
MARKI FRICTION SPÓŁKA AKCYJNA (*)46 686 848,5029 239 687,8563 621 670,341 113 964,422,43,81,837,4
Grupa Kapitałowa PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA85 065 000,0066 450 000,0061 940 000,006 130 000,107,29,29,921,9
SMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 821 100,0019 945 300,0059 682 400,3414 203 500,0051,171,223,828,3
TCT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 251 121,8418 280 357,9259 299 158,321 724 138,986,69,42,930,4
JAGO-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 901 819,3317 200 750,5357 290 725,932 879 770,509,316,75,044,3
EUROSERVICE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO W SUROCHOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 276 653,6913 532 568,2953 624 803,561 239 641,535,89,22,336,4
AUTOLAND JACEK KISIELEWSKI & JAN MORAŃSKI SPÓŁKA JAWNA32 377 239,5310 449 888,6053 132 484,093 469 263,7310,733,26,567,7
BLACK POINT SPÓŁKA AKCYJNA28 544 686,0320 647 770,3746 308 081,543 408 533,2011,916,57,427,7
ICSO CHEMICAL PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 246 144,215 752 562,0740 450 049,44224 092,601,33,90,666,6
PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA73 426 000,0064 107 000,0036 194 000,233 741 000,005,15,810,312,7
ZAKŁADY PRZETWÓRCZE SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH "PIOTROWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 861 069,9743 846 996,6728 470 237,402 775 799,265,36,39,817,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.