Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ZAKŁADY WŁÓKIEN CHEMICZNYCH "STILON" SPÓŁKA AKCYJNA (191,5 mln zł) oraz ZAKŁADY WŁÓKIEN CHEMICZNYCH "STILON" SPÓŁKA AKCYJNA (158,6 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY WŁÓKIEN CHEMICZNYCH "STILON" SPÓŁKA AKCYJNA169 719 645,7123 357 223,44191 513 834,995 925 466,823,525,43,186,2
ZAKŁADY WŁÓKIEN CHEMICZNYCH "STILON" SPÓŁKA AKCYJNA160 420 641,7828 278 731,38158 576 114,876 579 518,364,123,34,282,4
MONOSUISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 991 737,5724 366 019,1251 838 361,752 642 273,205,310,85,151,3
TORLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 223 000,0013 373 000,0033 891 000,00-556 999,83-2,8-4,2-1,633,9
ENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 979 742,3513 504 402,4030 329 523,311 501 657,208,811,15,020,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.