Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (44,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (17,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza64744,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością45431,2%
spółki cywilne25117,3%
spółki jawne503,4%
spółki akcyjne201,4%
spółki komandytowe151,0%
spółdzielnie100,7%
spółki komandytowo-akcyjne40,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki akcyjne
spółki komandytowe
spółdzielnie
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (63,3% największych podmiotów), spółki akcyjne (20,4% największych podmiotów) oraz spółki komandytowe (8,2% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3163,3%
spółki akcyjne1020,4%
spółki komandytowe48,2%
spółki jawne24,1%
spółki komandytowo-akcyjne12,0%
indywidualna działalność gospodarcza12,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.